Luonnonsuojelualueiden tuotteistus osaksi laidunnusyrittäjän toimintaa: 3.11.2022

Lumovoimaa-työpaja

Haluatko hyödyntää laidunnettuja luonnonsuojelualueita oman maatilasi toiminnassa tai viestinnässä? Millaisia tuotteita on mahdollista toteuttaa luonnonsuojelualueilla?

Tule mukaan työpajaan – ideoidaan yhdessä tuotteita. Paimenlomat ovat hyvä esimerkki hyvästä tuotteesta. Luonnonlaidunlihaa ostamalla on kuluttajilla taas mahdollisuus ylläpitää Suomen luonnon monimuotoisuutta. Annetaan ajatusten lentää. Tavoitteena on ideoida uusia tuotteita tuotekortiksi asti.

Aika: 3.11.2022 klo 10.00–14.00
Osoite: Nuuksion Kansallispuisto, Green Window, Kattilantie 426, 02820 Espoo
Työpajaan mahtuu 20 osallistujaa.
Tilaisuus on ensisijaisesti tarkoitettu luonnonsuojelualueiden sopimuslaiduntajille.
Ilmoittautuminen 27.10. mennessä
lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/EP/7417E7EBEB248D77

Ohjelma:
10.00 Aamukahvi
10.15–10.30 Luonnonsuojelualueiden käyttömahdollisuudet, suojelubiologi Katja Raatikainen, Metsähallitus
10.30–11.00 Kestävä maisematuote, johdatus päivän aiheeseen maisema-asiantuntija Auli Hirvonen ProAgria Etelä-Suomi/ MKN maisemapalvelut
11.00 Työpaja alkaa. Palveluja ja tuotteita perinnebiotoopeilla. Työpajassa voi keskittyä oman tilan tuoteideointiin tai tehdä ryhmässä ideointia ja esimerkiksi verkostotuotteita.
12.00–12.45 Lounas
12.45–13.00 Työpaja jatkuu. Viestejä perinnebiotoopeilta.
13.00–13.30 Kahvit ja loppukeskustelu

Työpajaa ohjaa ProAgria Etelä-Suomen maisema-asiantuntija Auli Hirvonen, joka on perehtynyt kestävään maiseman tuotteistukseen ja perinnebiotooppien hoitoon.

Työpajassa mukana ovat myös suojelubiologi Katja Raatikainen sekä suunnittelijat Anton Lehtinen ja Aila Tarvainen Metsähallituksesta. Katja Raatikainen ja Auli Hirvonen johdattelevat päivän aiheeseen. Varaa päivä 3.11. kalenteriisi.

Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille -hankkeessa edistämme luonnonsuojelualueiden perinnebiotooppien tilaa ja ideoimme Länsi-Uudenmaan maaseutuyrittäjille kestäviä ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä keinoja kehittää yritystoimintaansa. Luonnonsuojelualueiden niityt ja hakamaat tarvitsevat jatkuvaa hoitoa sekä laiduntamalla että puu- ja pensaskerrosta raivaamalla. Tämä työ tarvitsee aktiivisia toimijoita.

Lisätietoja: Auli Hirvonen/ ProAgria Etelä-Suomi p. 0400 864 494

Pitkään hoidotta olleen perinnebiotoopin kunnostaminen: Laidunvalmennus 16.6. klo 12–16, Inkoon Bjurs

Tilaisuudessa pohdimme yhdessä eri näkökulmia edustavien asiantuntijoiden kanssa perinnebiotoopin kunnostamiseen ja uuden ympäristösopimuskohteen perustamiseen ja hoidon aloitukseen liittyviä tekijöitä.

Tutustuimme Inkoon Orslandetissa sijaitsevaan Bjursin alueeseen, jolle on tarkoitus perustaa uusi laidunalue. Alue on vaihteleva, hieman yli kymmenen hehtaarin kokoinen. Tulevaan laidunalueeseen kuuluu metsitettyä peltoa, entistä hakamaata, niittyä ja kallioketoa. Alueella on myös muinaisjäännös, autioitunut keskiaikainen kylätontti, joka otetaan huomioon alueen hoitoa suunniteltaessa.

Perinnebiotoopin kunnostamisesta ja uuden laidunalueen perustamisesta kertoivat ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset asiantuntija ja neuvoja Auli Hirvonen, Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristösopimusten käsittelijä Esme Manns ja Bjursin toimenpidesuunnitelmaa laativa suunnittelija Joose Lassila Metsähallituksen Luontopalveluista.

Pohdimme yhdessä, mitä otetaan huomioon, kun alueelle laaditaan toimenpidesuunnitelma, ympäristösopimuksen hoitosuunnitelma ja mitä sopimuskäsittelijä ottaa huomioon sopimusta hyväksyttäessä tai kun alueelle tehdään valvontakäynti. Pohdimme, mitä alueita voidaan ottaa mukaan laitumeen, millaista hoitoa alueella vaaditaan ja miten päästään parhaaseen tulokseen niin luontotyyppien kehittymisen, lajiston, maiseman kuin eläinten hyvinvoinnin kannalta.

Laidunvalmennus merenrantojen laidunnuksesta kiinnostuneille Hangossa ja Raaseporissa 3.5.2022

Tilaisuudessa keskityttiin linnustolta arvokkaisiin merenrantalaitumiin ja niiden hoitoon ja erityispiirteisiin. Tutustuimme kahteen merenrantaperinnebiotooppiin, joista toista on jo hoidettu pitkään, toisen kohteen laidunnus on vasta alkamassa.

Täktbuktenin laitumella Hangossa tutustuimme linnustoltaan arvokkaaseen merenrantaniittyyn. Aluetta esittelivät Metsähallituksen lintuasiantuntija Roland Vösa, ProAgrian asiantuntija Auli Hirvonen ja alueen laidunnuksesta vastaava henkilö, joka kertoi laidunnuksen toteuttamisesta alueella. Keskustelimme erityisesti lintujen huomioimisesta laidunnuksen suunnittelussa, laidunnuksen käytännön toteutuksesta ja eläinten hyvinvoinnista merenrantaniityillä.

Täktbuktenilta siirryimme Raaseporiin Hagalundin rantaan, missä tutustuimme Raaseporin kaupungin uutteen laidunkohteeseen Hagalundin luonnonsuojelualueella ja Stadsfjärdenin lintutorniin. Alueen peruskunnostusta ja tulevaa laidunnusta esitteli Raaseporin ympäristötarkastaja Juha Laiho.

Sopimuslaiduntajana luonnonsuojelualueilla

Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille -hanke järjesti luonnonsuojelualueilla toimiville laiduntajille ja laidunnuksesta kiinnostuneille viljelijöille verkkovalmennuksen 29.3.2022.

Tietopaketti sopimuslaiduntajille ja sellaiseksi aikoville: esitykset ja puheenvuorot 29.3.2022

Esityksiä (pdf) voi tilata osoitteesta martina.reinikainen@metsa.fi . Evenemanget arrangerades även på svenska.

 • Minustako sopimuslaiduntaja? Auli Hirvonen, ProAgria Etelä-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset
 • Metsähallituksen tarjoamat laidunmahdollisuudet luonnonsuojelualueilla, Katja Raatikainen, Metsähallitus Luontopalvelut
 • Perinnebiotooppien hoidon rahoitus ja Helmi-ohjelma, Esko Vuorinen, Uudenmaan ELY-keskus
 • Luonnonsuojelualueiden perinnebiotooppien hoidon tavoitteet ja suunnitelmat, Martina Reinikainen, Metsähallitus Luontopalvelut
 • Miten löytää sopiva laidunnuspaine? Johanna Franzén, varapuheenjohtaja Luonnonlaidunlihan Tuottajat ry, Nystun tila
 • Ylläpitoraivaus ja täydennysniitto luonnonsuojelualueilla, Päivi Leikas, Metsähallitus Luontopalvelut
 • Laidunnusta kuntien luonnonsuojelualueilla – kommenttipuheenvuorot (pdf)
  • Ritva Lindroos, Järvenpään kaupunki
  • Juha Laiho, Raaseporin kaupunki

Päivitetty viimeksi 6.10.2022