Julkaistu 9.7.2021

Purojen ahdinkoa helpotetaan historiallisen suurella työpanoksella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Metsähallitus kunnostaa ja inventoi puroja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun luonnonsuojelualueilla ennätystahtiin. Purojen kunnostaminen auttaa monia harvinaistuneita ja uhanalaisia lajeja sekä parantaa laajemman vesistön tilaa. Nyt tehtävät työt ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, joka tähtää Suomen luontokadon pysäyttämiseen. 

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kunnostetaan tänä kesänä 15 kilometriä ja inventoidaan sata kilometriä puroja. Kunnostuksia tehdään 12 kohteessa Iijoen, Oulujoen ja Kiiminkijoen vesistöissä. Kohteet sijaitsevat Natura-alueilla Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Paltamossa, Hyrynsalmella ja Puolangalla. Kunnostettavat purot vaihtelevat muutamasta sadasta metristä useaan kilometriin. Kunnostuksia tehdään Helmi-rahoituksen lisäksi myös Euroopan unionin rahoituksella Hydrologia-LIFE- ja Beetles LIFE -hankkeissa, joita Metsähallituksen Luontopalvelut vetää. Työt alkoivat kesäkuun puolivälissä. 

Suomalaiset purot eivät voi hyvin, sillä niistä vain noin prosentti on luonnontilaisia. Puroja on aikanaan perattu tukinuittoa varten ja suoristettu maankuivatuksen tarpeisiin, lisäksi niitä kuormittavat muun muassa maa- ja metsätalous sekä rakentaminen. Helmi-ohjelman avulla puroja voidaan kunnostaa ennätysmäärä.

– Virtavesien tilanne on hirvittävän huono. Kaikista elinympäristöistä ne ovat huonoimmassa kunnossa. On aivan loistavaa, että elinympäristöjen parantamiseen satsataan nyt näin paljon. Ohjelmalla on myös työllistävä vaikutus, sillä töihin on palkattu kymmenen henkilöä, kertoo suunnittelija Pirkko-Liisa Luhta Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Metsässä virtaava puro, jonka keskellä on kivistä ja sorasta tehty, puron suuntainen matala harjanne.
Puroon on lisätty soraa taimenien avuksi. Kuva: Joel Heino.

Tänä kesänä puroja inventoidaan Iijoen, Oulujoen ja Vienan Kemin alueella. Inventointien avulla saadaan tietoa purojen tilasta ja voidaan suunnitella seuraavia kunnostuskohteita. Lähivuosina on tarkoitus ylläpitää samaa tahtia, eli kunnostaa 15 kilometriä ja inventoida sata kilometriä puroja yhden kesän aikana. 

– Tavoitteena on käydä Helmi-ohjelman puitteissa kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun suojelualueiden virtavedet läpi. Vastaavaa ei ole muualla Suomessa tehty näin laajalla alueella, Luhta kertoo. 

Lisätietoja: 

Suunnittelija Pirkko-Liisa Luhta, Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut, pirkko-liisa.luhta@metsa.fi, 0400 293 023 

Suunnittelija Eero Moilanen,  Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut, eero.moilanen@metsa.fi, 040 531 4969 

Beetles LIFE -hankkeen tunnuskuva, piirrettyjä kovakuoriaisia