Julkaistu 17.5.2023

Linnansaaren ja Koloveden hoito- ja käyttösuunnitelmista kerätään lausuntoja


Metsähallitus on saanut valmiiksi luonnokset Linnansaaren Natura-alueen ja Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmista ja pyytää niistä palautetta 19.6.2023 mennessä. Lausuntokierroksella kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmien sisältöjä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmalla ohjataan Linnansaaren Natura-alueen ja Koloveden kansallispuiston kehittämistä ja sovitetaan yhteen alueita koskevia käyttötarpeita. Hoidon ja käytön päämääränä on turvata luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelutaso sekä tunnistaa ja säilyttää alueen arvokkaat kulttuuriperintökohteet. Samalla tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kestävää virkistyskäyttöä ja luontomatkailua alueella sekä yhteensovittaa muita alueen käytön tavoitteita. Suunnitelma laaditaan seuraaville 10–15 vuodelle.

Metsähallitus pyytää suunnitelmasta lausunnot muun muassa lähialueen kunnilta, viranomaisilta sekä kansallispuiston lähialueella toimivilta yhdistyksiltä.

Myös yksityiset henkilöt voivat antaa palautetta suunnitelmasta jättämällä kirjallisen lausunnon Metsähallituksen kirjaamoon.

Lausunnot ja mielipiteet pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmien luonnokset ovat nähtävillä verkkosivuilla:

Nyt käynnistynyt lausuntokierros on viimeinen, sillä hoito- ja käyttösuunnitelmien päivitys on loppusuoralla. Saadun palautteen perusteella Metsähallitus viimeistelee suunnitelmat kesän 2023 aikana. Yhteenveto palautteista, niiden vastineista ja ehdotusten pohjalta tehdyistä muutoksista liitetään hoito- ja käyttösuunnitelmaan.  

Lisätietoja:

Meeri Koivuniemi, maankäytön asiantuntija, Metsähallitus, Luontopalvelut: puh. 0206 39 4158, meeri.koivuniemi@metsa.fi