Öppningskonsert och programmet

Öppningen av SuomiAreena äger rum måndagen den 12.7.2021. Under SuomiAreena-veckan 12.-16.7 ordnar Forststyrelsen diskussioner om naturen, naturresurser och rättvis och hållbar användning av dem, samt en evenemangsdag i Björneborg.

Forststyrelsens uppgift är att ansvarsfullt utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar över generationerna, och här är en öppen samhällsdiskussion om samordningen av olika synvinklar av avgörande betydelse.

Vi ordnar fyra diskussioner av samhällelig betydelse, där teman är ansvarsfullhet, klimat, naturens mångfald, välbefinnande, bioekonomi och samarbete. I Björneborg kan du träffa oss – inom de gränser som coronasituationen tillåter – torsdagen den 15.7.2021, då vi på Björneborgs salutorg spenderar en dag i överraskningsscenens tecken.

Bekanta dig närmare med SuomiAreena-veckans program!

Sommarens mest imponerande diskussionsvecka börjar!

Öppningskonsert den 12.07.2021 kl. 17-17:45

Janna och Maarit Hurmerinta och Sami Pitkämö Orchestra på scenen av SuomiAreena.

Diskussioner

Öppna naturen - ett digitalt hopp till en naturupplevelse

Digitalisering kan ge mycket mervärde till naturupplevelsen. Men är det tillräckligt att någon annan går ut i naturen för vår del?

Naturligt eller ansvarsfullt?

Träprodukter, naturupplevelser samt bär och svamp upplevs som något bra, hållbart och säkert. Är en produkt som är tillverkad av naturmaterial automatiskt tillverkad på ett hållbart och ansvarsfullt sätt? Diskussionen leds av vår samarbetspartner Lassila & Tikanoja.

Till vem tillhör naturresurserna och vem bestämmer om dem?

Vem bestämmer hur och på vems villkor naturresurser används? Hur kan olika intressenters önskemål förenas så att också social rättvis förverkligas över generationer?

Träbyggande till en ledare för grön ekonomi

Fördelarna med träbygge är välkända, men ändå är inte byggande av trä det första alternativet ens i offentligt byggande. Hur skulle Finland kunna få i gång träbyggandet, och göra branschen till en ledare för grön ekonomi?

Evenemang

Överraskningsscen i Björneborg torsdagen den 15.7.2021

Välkommen till Björneborg-scenen på Björneborgs salutorg! Överraskningar, natur, kultur och forststyrelsemedlemmar utlovas hela dagen kl. 11-16.

Hur mår du Finland?

Kommer snart!