Publicerad 15.9.2021

Utvecklingsplanen för Björkö-Panike vandringsled i Kvarken fick positivt mottagande

Vandringsleden mellan Björkö och Panike i Korsholm utvecklas under de närmaste åren. Under juli-augusti hade intresseorganisationer och besökare möjlighet att kommentera och uttrycka sina önskemål avseende utvecklingsplanen via en öppen webenkät. Forststyrelsens enkät besvarades av 125 personer.

– Det är så roligt att vi fick såhär många svar. Vi vill tacka som svarat på enkäten. Genom denna kartläggning av besökarnas erfarenheter och önskemål fick vi bra underlag för den kommande workshopen, berättar Jonna Hagström, projektchef på Forststyrelsen. Önskan om en längre vandringsled har funnits länge och folk är nöjda med att projektet har tagit fart, vilket syns i svaren.

– I allmänhet fick utvecklingsplanen ett positivt mottagande, 84 procent av de som svarade på enkäten anser att planen i sin helhet är bra.

Speciellt omtyckta var planerna på att förse vandringsleden med enklare vattenövergång vid båda sunden, vilket skulle komma att öka vandringsledens tillgänglighet. Av vattenövergångsalternativen står såväl bro som färja, men också övriga lösningar ännu under utredning. De som besvarat enkäten har framfört funderingar kring övernattningsmöjligheter samt transportfrågor till och från vandringsleden. Många önskar också ett ringledsalternativ till området. Därtill ska Forststyrelsen utifrån inkomna förslag utreda förbättringsmöjligheterna i området från paddlarnas synvinkel, såsom fästen eller stödkonstruktioner vid bryggor.

En bäck mellan stenar rinner in i en havsvik.
Björkö. Foto: Jonna Hagström.

Utvecklingsplanen bearbetas vidare tillsammans med samarbetspartners senare i höst vid en workshop. Förutom de insamlade kommentarerna ska även placeringen av led som lämpar sig för rörelsehindrade diskuteras under tillfället.

Tilläggsinformation

Projektchef Jonna Hagström, Forststyrelsen, Naturtjänster: jonna.hagstrom@metsa.fi, tfn 040 646 9554