Publicerad 19.1.2023

Skötsel och användningsplan för Skärgårdshavet: evenemang i Nagu den 3 februari 2023

Forststyrelsen ordnar ett evenemang för allmänheten angående utarbetandet av en skötsel- och användningsplan för Skärgårdshavets område den 3 februari. Skärgårdens invånare, aktörer och andra intresserade är välkomna med för att diskutera den gemensamma planeringen.

Forststyrelsens Naturtjänster utarbetar en skötsel- och användningsplan för sådana områden i Skärgårdshavet som har betydande natur- och rekreationsvärden. Planeringen rör nationalparken samt vissa naturskyddsområden, Natura 2000-områden och privata naturskyddsområden. Planen ligger till grund för hur målen och behoven inom naturvård, rekreation och annat nyttjande samordnas och styrs på en strategisk nivå under 15 års tid.

– För att vi ska kunna diskutera lokala frågor ordnar vi evenemang på plats på olika håll i skärgården. Evenemanget på Storlandet i Nagu är en fortsättning på skärgårdens byturné som gick av stapeln på Nötö, Örö, Högsåra, Utö och Jurmo under hösten 2022. Alla är välkomna med och diskutera, ställa frågor och komma med idéer. Under evenemanget berättar vi vad det är fråga om i utarbetandet av en skötsel- och användningsplan och presenterar Forststyrelsens verksamhet inom Skärgårdshavets område, berättar specialsakkunnig inom markanvändning Martina Reinikainen vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Man kan ta ställning till planeringen under hela planeringsprocessen. I början av planeringen är det särskilt viktigt att delta och ge respons så att man hinner behandla ärenden under processen. Respons samlas in under möten och evenemang för allmänheten samt genom webbenkäter.

Tidtabell för evenemanget 

Nagu Storlandet

Tidpunkt: Fredagen 3.2.2023 kl. 13.00-16.00

Plats: Restaurang L’Escale, Nagustrand 4, övre våningen.

På evenemanget serveras kaffe med tilltugg.

Skicka ett meddelande till martina.reinikainen(at)metsa.fi om du vill delta på distans genom MS Teams. Evenemanget videofilmas inte.

Planen fastställs före slutet av 2023

Till samarbetsgruppen för planering av skötseln och användningen hör förutom Forststyrelsen även NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund, kommunerna i området (Kimitoön, Nådendal och Pargas) och Skärgårdshavets biosfärområde.

Målet är att planens utkast ska vara färdigt hösten 2023. Utifrån den respons och de utlåtanden som man fått gör man ändringar, varefter planen färdigställs och skickas till miljöministeriet för att fastställas före utgången av 2023. Planen görs upp som en del av det EU-finansierade projektet Kust-LIFE.

Mer information:

Forststyrelsen, specialsakkunnig  Martina Reinikainen, tel. 040 1932058, martina.reinikainen(at)metsa.fi