Publicerad 21.11.2022

Offentlig tillställning gällande inrättandet av Kvarkens naturskyddsområde 29.11.2022

Kvarkens naturskyddsområde ska inrättas i Korsholm, Vasa, Malax, Vörå, Korsnäs och Nykarleby.

I juni ordnades diskussionsmöten i alla kommuner som berörs av det kommande naturskyddsområdet. Man diskuterade inrättandet av ett naturskyddsområde och samlade in viktig information om området direkt från lokalbefolkningen.

Under mötena samlade man också in skriftlig respons, som ska presenteras vid tillställningen den 29 november. Vid tillställningen kommer man att gå igenom aktuella frågor och tidschemat i anslutning till inrättandet av naturskyddsområdet.

Evenemanget ordnas i Wolff-auditoriet vid Vasa universitets huvudbyggnad Tervahovi, 29 november 2022 kl. 17.15-19.15.

Före mötet börjar serveras kaffe och bulla. Adress: Wolffskavägen 32, 65200 Vasa.

Mer information:

Ilkka Puumala, Forststyrelsen, Kustens naturtjänster: tfn 0406474342, ilkka.puumala@metsa.fi