Publicerad 2.5.2022

Från den nya fiskutsiktsplatsen i Kvarkens världsarvsområde kan man följa fiskarnas lekvandring på nära håll

Under det invigningsevenemang som ordnas av Forststyrelsen i Svedjehamn vid naturstigen Bodvattnet runt kan du bekanta dig med fiskarnas vårlek och landhöjningen i Kvarkens världsarvsområde. Bron invigs lördagen den 14 maj 2022. 

Längs naturstigen Bodvattnet runt, som startar i Svedjehamn, finns en ny gångbro över en bäcken vid Märraryggen. Bron fungerar som en utmärkt utsiktsplats för fiskarna lekvandring. Den nya bron är välkommen, eftersom antalet besökare har ökat kraftigt i området. Därtill kommer stigen mellan Saltkaret och Märraryggens bro att göras tillgänglig, och en ramp till bron byggs till. Arbetet är igång som bäst, och kommer att färdigställas innan invigningstillfället. Detta är ett betydlig förbättring i det tillgängliga serviceutbudet – nu kommer alla att kunna ta sig till Märraryggen för att beskåda fiskarnas vårvandring.

Fiske- och världsarvsguiden Vesa Heinonen hör till de mest erfarna guiderna i området och han berättar om fiskarnas lekvandring och landhöjningens inverkan på fiskarna och fisket. Den guidade rundturen startar på parkeringsplatsen i Svedjehamn lördagen den 14 maj kl. 10. Guidningen ges på både finska och svenska.

Besökarna kan också komma direkt till gångbron eller utsiktstornet Saltkaret. Efter den guidade rundturen ordnas den egentliga invigningen kl. 11.30 med kaffe- och saftservering. På plats finns representanter för både Forststyrelsen och Björkö delägarlaget. Forststyrelsen berättar om andra framsteg och vad som planeras i utvecklingsprojektet för Björkö–Panike vandringsled.

Bron skyddar fiskarna och naturen

Den nya bron ger bättre möjligheter att titta på fiskarna, är säkrare med sina räcken och ger dessutom bättre skydd åt naturen och fiskarna”, säger projektchefen Jonna Hagström från Forststyrelsens Naturtjänster.

Slitaget på naturen kring bäcken minskar när besökarna styrs till gångbron. Samtidigt garanteras fiskarnas lekro, om det stora antalet besökare inte hoppar längs bäckens kanter och stenar för att titta på dem.

En bäck med lövträd på stränderna och en kort och bred träbro över bäcken.
Den nya fiskutsiktsplatsen i Kvarken. Foto: Jonna Hagström.

Det är särskilt viktigt att trygga fiskarnas lekvandring, eftersom till exempel en lekfärdig abborrhona har tusentals individer i sig. På våren möter fiskarna många faror under lekvandringen, såsom fåglar som jagar fisk eller svårframkomliga grunda och steniga bäckar.

Den nya gångbron korsar en bäck som förenar glosjön Bodvattnet med havet. På våren stiger först gäddor upp längs bäcken till Bodvattnet för att leka, sedan kommer abborrar och till sist mörtar, vilket lockar måsar och havsörnar till fiskevattnen. Lekplatser i naturtillstånd är allra bäst för fiskarna. Fiskarna stiger gärna upp i glosjöar med sötvatten, eftersom glosjöarna värms upp snabbare än havsvattnet och erbjuder gynnsamma förhållanden för fiskarnas fortplantning. Dessutom innehåller glosjöar skyddande vattenvegetation och rikligt med djurplankton som utgör föda för fiskarna. Bäcken, glosjön Bodvattnet och havsvattenområdet utanför bäcken är fredade av Björköby fiskelag för att trygga fiskarnas fortplantning.

Fiskutsiktsplatsen har byggts som en del av det tvååriga utvecklingsprojektet som Forststyrelsen genomför i samarbete med markägarna, kommunerna och intressentgrupperna.

Mer information:  

Projektchef Jonna Hagström, Forststyrelsens Naturtjänster, tfn 040 646 9554, jonna.hagstrom@metsa.fi

Specialplanerare Tuija Warén, Forststyrelsens Naturtjänster, tfn 020 639 5282, tuija.waren@metsa.fi

https://www.utinaturen.fi/kvarken

https://www.metsa.fi/sv/projekt/planeringen-av-bjorko-panike-vandringsled/