Publicerad 26.11.2021

Lekbäcken vid ”Bodvattnet runt” i Svedjehamn fick ny bro

Bro över bäcken vid Märaryggen, vid naturleden ”Bodvattnet runt” förnyades. Den nya bron gläder såväl besökare som fisken plaskar sig genom bäcken om våren.

En träbro korsar en liten bäck. Bron har rejäla räcken. I bakgrunden finns bladlösa träd och vass i höstens gula prakt.
Fiskbron går över en liten bäck där tusentals fiskar stiger upp för att leka på våren Foto: Jonna Hagström.

Den nya bron tjänar många syften. Man ville serva den besökarmängden med en tryggare, stadigare och bredare bro. Bron fungerar också som ett utsiktsflak – härifrån kan man observera fiskarnas vårvandring i bäcken. Brodelen är två meter bred. Därtill uppfördes två små flak på båda sidorna om bron, så det finns gott om plats för besökare som vill kika ner mot bäcken.

Bäcken förenar Bodvattnets glosjö med havet och om våren simmar tusentals gäddor, abborrar och mörtar upp i Bodvattnets sötvatten för att leka. Då kommer också många intresserade till bäcken för att följa med fiskarnas årliga vandring.

”Flaket eller bron är en ypperlig plats att iaktta föreställningen ifrån. Nu får även fiskarna lugn och ro, då stora folkmassor inte hoppar omkring på stenar i bäcken och längs med bäckens kanter. Nu är bäcken tryggare för människan och lugnare för fisken”, berättar projektchef Jonna Hagström.

Det är bra att komma ihåg, att en lekmogen abborrhona kan bära på tusentals yngel, så de behöver få vandra och leka ifred. Genom att styra besökarna till bron, blir det mindre slitage på naturen i bäckens omgivning.

Den nya bron till Bodvattnet runt har förvekligats som en del av utvecklingsprojektet av Björkö-Panike -vandringsled. Forststyrelsen genomför projektet i samarbete med markägare, kommuner och andra intresseorganisationer. Den nya bron hör till de första praktiska framstegen i projektet. Det planeras även att naturleden som delvis redan är tillgänglig även för rörelsehindrade och familjer med barnvagn, görs tillgänglig hela vägen fram till den nya bron. Då skulle även en ramp till bron tillsättas. Planeringsarbetet i projektet pågår till årets slut, varefter några tillståndsprocesser väntas ut. De planerade arbeten utförs under åren 2022-2023.