Publicerad 22.9.2023

Kvarkens utflykts- och vandringsleder blir mångsidigare – under sommaren 2023 har mycket nytt byggts

Utvecklingsprojektet för Björkö–Panikes vandringsled är inne på slutrakan och entreprenörerna har arbetat idogt under sommaren och början av hösten. Efter förnyandet har två helt nya naturstigar och två rastplatser öppnats i somras längs en helhet på över 20 kilometer. Spångar, skyltar och ledmarkeringar har också förnyats för hela ruttnätet.

Tillgängliga tjänster har utökats i form av en ny tillgänglig ruttdel, en naturtillgänglig plattform och en tillgänglig utsiktspunkt. Vandringsleden har också piggats upp med helt nya tematavlor och avståndsskyltar. Dessutom har Svedjehamns infopunkt fyllts med konst.

Bekanta dig med förnyandet och läs hela pressmeddelandet (utinaturen.fi).