Publicerad 18.8.2022

Kvarkens nya guidningsbyggnad färdig i Svedjehamn

Guidnings- och informationsbyggnaden som berättar om Kvarkens område har färdigställts i Svedjehamn som en del av projektet för att utveckla vandringsleden Björkö–Panike.

Den 50 kvadratmeter stora byggnaden bjuder på information om Kvarkens världsarvsområde, friluftsleder i området, Etikett i friluftslivet, Björköbys by och om hur man tar sig till Björkö–Panike vandringsleds skärgårdsdel.

Forststyrelsen förbereder som bäst tavlor och texter för den nya informationsbyggnaden, det kommer bland annat barnvänlig och interaktiv information om världsarvsområdet. Kvarkens naturskola har också planerat innehåll i byggnaden. Teman för innehållet de planerat är landhöjningen och områdets typiska växter och djur.

Tavlorna och texterna kommer till informationsbyggnaden under hösten och våren.

– Byggnaden som liknar ett traditionellt båthus har byggts så att den respekterar det kulturhistoriska värdet och traditionsbyggandet. Byggnaden har tagits emot väl och utgående från responsen passar den utmärkt in i sin omgivning. Många skol- och guidningsgrupper besöker Svedjehamn och informationsbyggnaden besvarar allmänhetens önskan om att få en mötesplats i området som skyddar mot regn, berättar projektchef Jonna Hagström vid Forststyrelsens Naturtjänster.

En tråbyggnad nära havstranden vid en grusväg i hamnen.
Svedjehamns nya guidningsbyggnad. Foto: Tuija Warén, Forststyrelsen 2022.

Informationsbyggnaden ligger på Björkö delägarlags mark och den har planerats och genomförts i samarbete med delägarlaget.  Vid sidan av informationsbyggnaden har det också kommit ett avfallstak som en del av den förbättrade avfallshanteringen i området. Området vårdas och underhålls i ett samarbete med Björkö delägarlag och Korsholms kommun.

Under sommaren har också nya terrängmöbler införts på naturstigen Bodvattnet runt.

– Bodvattnet runt är en av de populäraste friluftslederna i området och fler viloplatser har önskats dit. I sommar har rundslingan utrustats med en till bänk och två nya bord med bänkar, varav det ena är tillgängligt och ligger invid det tillgängliga nätverket av stigar. Dessutom har nya infotavlor och silhuetter byggts i terrängen. De berättar bland annat om strandsuccessionen och landhöjningens tidslinje.

Ändringar i vandringsleden nästa sommar

Planeringen av Björkö–Panike vandringsleden slutförs på hösten och planerna går igenom tillståndsprocesserna under hösten och våren. Under sommaren kommer man att se de största förändringarna i terrängen, såsom vattenövergång, nya rundslingor och nya rastplatser.

I utvecklingsprojektet Björkö–Panike har man utöver den nya informationsbyggnaden redan genomfört en förlängning av det tillgängliga nätverket av stigar på Bodvattnets rundslinga samt en ny tillgänglig bro/ fiskutsiktsplats till Märaryggen. Dessutom har befintliga rutter och konstruktioner förbättrats. Kajakuthyrning har också möjliggjorts vid Vargis i Panike.

Mer information:

Projektchef Jonna Hagström,  Forststyrelsens Naturtjänster: tfn 040 646 9554, jonna.hagstrom@metsa.fi

Ordförande för Björkö delägarlag Ralf Nybond: tfn  040 830 7734