Publicerad 22.2.2022

Hur tar man sig över Korsbådafjärden på bästa sätt?

Forststyrelsen söker en lösning för en vattenövergång vid Björk–Panike vandringsled. Björkö–Panike vandringsled är ett av besöksmålen i Kvarkens skärgårds världsarvsområde. Upphandlingsförfarandet har inletts och anbudsansökningar tas emot fram till 18.3. Det är ett unikt tillfälle för innovationer i unik miljö. 

Världsarvsområdet besöks årligen av ca. 350 000 besökare och besökarmängderna ökar.

En sommarvy från stranden till näraliggande låga, små öar i havet.
Kvarken, Slåttskäret i området Björkön–Panike. Foto: Teemu Rauhala.

– Vandringsleden från Björkö till Panike utgör ett unikt besöksmål i skärgården. Men leden är svårtillgänglig, på öar som saknar fast förbindelse. En av målsättningarna i utvecklingsprojektet är att återuppliva den delen av vandringsleden genom att hitta en ett lätt sätt att komma sig över vattnet. Olika lösningar från roddbåtar till automatiska färjor och broar har utretts och nu har man landat i ett upphandlingsförfarande som möjliggör att olika sorts lösningar kan delta i processen. Detta är ett unikt tillfälle att presentera en innovativ lösning för förbindelsen i en fin miljö!, säger projektchefen Jonna Hagström från Forststyrelsens Naturtjänster.

Avståndet över vattnet vid Korsbådafjärden är ca. 380 meter långt. Området är ett naturskyddsområde där det förekommer värdefulla naturtyper och skyddade arter från både djur- och växtriket. Därmed är ett av de viktigaste kriterierna att förbindelsen inte ska påverka naturvärdena avsevärt samtidigt som den ska vara säker och användarvänlig.

– Projektet har hittills framskridit med utredningar och genom att involvera och höra olika intressegrupper. På sommaren fick allmänheten tycka till via en webenkät och senare under hösten arrangerades en workshop. En del karteringar av vattenområdet har redan gjorts, och en del av konsekvensbedömningarna för naturvärdena görs senare under våren/sommaren. Projektet präglas av många tillståndsprocesser, och helhetsplanen har nyligen gått till NTM-centralen för utlåtande, berättar Hagström.

I november år 2020 beviljades utvecklingsprojektet av Björkö0Panike vandringsled i världsarvsområdet Kvarkens skärgård 600 000 euro i riksdagens tilläggsbudget. Genom att göra ö-andelen av leden mer tillgänglig samt genom att utöka lederna i området blir möjligheterna att uppleva världsarvsområdet mångsidigare.

Tilläggsinformation: 

Forststyrelsen, projektchef Jonna Hagström, tel. 040 646 9554, jonna.hagstrom@metsa.fi