Publicerad 12.5.2022

Hörandetillfällena angående Kvarkens naturskyddsområde ordnas i juni

Kvarkens naturskyddsområde håller på att grundas i Korsholm, Vasa, Malax, Vörå, Korsnäs och Nykarleby. I varje kommun ordnas tillfälle för hörande.

Till det planerade området hör ca 2900 ha land och 56 000 ha vatten. Områden som kommer att skyddas ägs av staten och förutom några fastigheter hör de till områden som tidigare reserverats för naturskyddsändamål.

Naturskyddsområdet grundas med statsrådets författning och för beredningen ansvarar miljöministeriet, medan Forststyrelsen stöder bl.a. genom att ta fram bakgrundsuppgifter och producera kartor.

I varje kommun ordnas tillfälle för hörande

I tillställningarna hoppas man få information av lokala invånare och aktörer över vilka behov som riktas på områdenas användning och vård, så att de kan beaktas i förberedningen av förordningen. Synpunkter på beredningen frågas även av landskapsförbundet, kommuner, myndigheter samt bl.a. områdets föreningar och medborgarorganisationer samt områdenas arrendatorer.

Det kommer även att vara möjligt att ge synpunkter på förberedandet av grundandet av naturskyddsområdet via en elektronisk enkät som öppnas senare.

Datum och plats för hörandetillfällena:

1.6 Vasa, kl. 17:00 – 19:30: Huvudbibliotekets Dramasal (Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa)
2.6 Malax, kl. 17:00 – 19:30: Malax UF Bygdegården (Köpingsvägen 18, 66100 Malax)
3.6 Korsholm 1, kl. 17:00 – 19:30: Kvevlax UF (Veikarsvägen 21, 66530 Korsholm)
6.6 Vörå & Nykarleby, kl. 17:00 – 19:30: Oravais UF (Slagfältsvägen 20, 66800 Oravais)
7.6 Korsholm 2, kl. 17:00 – 19:30: Replot UF (Byhamnvägen 94, 65800 Korsholm)
8.6 Korsnäs, kl. 17:00 – 19:30: Korsnäs UF (Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs)

Mera information

Förverkligandet av Kvarkens naturskyddsområde: information om inrättandet av skyddsområden, kontaktuppgifter av personer som ger tilläggsinformation samt objektens kartor.