Publicerad 15.2.2023

Herdeveckornas popularitet höll i sig – över 15 000 ansökningar kom in och Östra Finland inspirerade

Forststyrelsens Herdeveckor är ett upplevelserikt sätt att kombinera semester och naturvård till förmån för naturens mångfald. Skötsel av vårdbiotoper intresserade särskilt när det gällde Östra Finland, men det kom in många ansökningar till alla objekt runt om i Finland.

I år var Herdeveckornas popularitet fortfarande stor, även om den sjönk något jämfört med toppsiffrorna 2022. Forststyrelsen fick sammanlagt 15 525 ansökningar till Herdeveckorna (17 859 år 2022) och antalet sökande var sammanlagt 2 333 (2 645 år 2022).

– Det är fint att se hur intresserade finländarna är av det upplevelserika naturskyddet. Herdeveckorna är en fascinerande möjlighet att semestra mitt i naturens mångfald, sammanfattar Leena Hiltunen som fungerar som koordinator för Herdeveckorna vid Forststyrelsens Naturtjänster.

I år har de sökande bättre möjligheter än tidigare att vinna en semester som herde. Sammanlagt lottas 185 herdeveckor ut från maj till september, i fjol var antalet 171. Det finns totalt 15 herdeställen på olika håll i Finland.

Får står i rad vid en lövträddunge, bakom dem gamla träbyggnader samt betesmark.
Får på Lakkala gård i Koli nationalpark. Foto: Kirsti Hassinen.

Många intresserade av Östra Finland, även ett helt nytt försök väckte intresse

Flest ansökningar till Herdeveckorna kom till ställena i Östra Finland, och i topp bland dem ligger Hiidenmaa gård i Neitvuori naturskyddsområde (1 236 ansökningar) och Seppälä gård i Koli nationalpark (1 216 ansökningar). Hela fem av de populäraste ställena fanns i Östra Finland i år.

– Ställena i Östra Finland är en intressant blandning av mångsidig natur, vackra landskap och närheten till vatten. Lakkala gård i Koli nationalpark kanske redan var bekant för många eftersom Yle Natur ordnade Fårlive därifrån i fjol, berättar Panu Kuokkanen, naturskyddschef vid Insjöfinlands Naturtjänster vid Forststyrelsen.

Läs mer om Östra Finlands herdeställen och vårdbiotoper i Kuokkanens blogginlägg (på finska, på linkedin.com).

I år väcktes ett lovande intresse för en ny modell av Herdeveckorna vid Pielpajärvi ödemarkskyrka i Enare. Herdeveckan vid ödemarkskyrkan är gratis, men inkluderar mer naturvårdsarbete än andra herdeställen samt presentation av utflyktsmålet. Denna nya möjlighet till herdevecka intresserade 872 sökande.

Herdeveckorna hjälper vår mest hotade natur

Herdeveckorna har skapats för naturen. Det viktigaste syftet är att vårda värdefulla vårdbiotoper. Vårdbiotoperna är våra mest hotade livsmiljöer och där lever ett stort antal arter som behöver öppet utrymme.

Herdarnas arbete är att se till att de betande djuren får vatten och hålla koll på deras allmäntillstånd. Det mesta av arbetet utförs av får, kor och hästar som betar på platserna och håller landskapen öppna. Utan herdar skulle djurens ägare vara tvungna att dagligen besöka platserna för att kontrollera hur djuren mår.

Herdarna deltar i ett betydande naturskyddsarbete. Herdeveckan erbjuder uppiggande upplevelser, vila och utmärkta utflyktsmöjligheter.

De som deltagit i utlottningen av Herdeveckorna informeras av Forststyrelsen om resultatet senast i mitten av mars. Herdeveckorna är avgiftsbelagda och inkomsterna från dem används för vården av platsen i fråga och det omgivande naturskyddsområdet.

Herdeställen och ansökningar:

Neitvuori, Hiidenmaa gård 1236
Koli nationalpark, Seppälä gård 1216
Punkaharju naturskyddsområde, Palovartijan talo 1193
Koli nationalpark, Lakkala gård 1156
Kolovesi nationalpark, Huhtiniemi-huset 1144
Lemmenjoki nationalpark, Kaapin Jounis gård 1115
Utsjoki, Välimaa samegård 1113
Isojärvi nationalpark, Luutsaari hyresstuga 1066
Evois strövområde, Onninmaja hyresstuga 1062
Evois strövområde, Mustajärvi torp 1005
Pyhä-Häkki nationalpark, Poika-aho hyresstuga 1 000
Enare, Pielpajärvi ödemarkskyrka 872
Ärjänsaari i Ule träsk 811
Bottenvikens nationalpark, Kokko 793
Bottenvikens nationalpark, Paimentupa 743

Sammanlagt 15 525

På statens naturskyddsområden vårdar Forststyrelsen vårdbiotoper motsvarande över 5 000 hektar och i mångbruksskogar cirka hundra hektar. Vi hjälper till med skötseln av vårdbiotoper i privata skyddsområden på cirka 7 000 hektar.

Mer information:

Herdeveckorna nationellt: Leena Hiltunen, koordinator för Herdeveckorna, Forststyrelsens Naturtjänster;
0206 39 5270, leena.hiltunen(at)metsa.fi

Panu Kuokkanen, naturskyddchef, Insjöfinlands Naturtjänster; 0400 381 298, panu.kuokkanen(at)metsa.fi

Skötsel av vårdbiotoper och kontaktpersoner vid Forststyrelsen

Herdeveckornas webbplats (utinaturen.fi)