Publicerad 11.4.2022

Forststyrelsen inleder vårens naturutredningar för Korsnäs havsvindkraftspark

Forststyrelsen fortsätter naturutredningarna i anslutning till miljökonsekvensbedömningen för den planerade havsvindkraftsparken både på land och ute till havs så fort isen har gått. Vindmätningarna på Bergö i Malax fortsätter.

Vindmätningarna ger information om vindförhållandena vid området av den planerade havsvindkraftsparken. Vid mätningen har även användes en Sodar-mätare, vars mätningsteknologi baserar sig på ljudvågorna i luften. Mätaren flyttas dock bort under våren, eftersom pipande ljudet den gav ledde till missnöje.

Unika vyer i video från mastresning

Forststyrelsen reste en 174,5 meter hög mast på Bergö för vindmätningarna. En kran och helikopter användes för utförandet av arbetet.

Videon från mastresningen visar hur specialmontörerna och helikoptern samarbetar på en exceptionellt hög arbetsplats. I videon ser man också lokala vyer ur ett unikt perspektiv. Videon finns på våra websidor.

Mångsidiga naturutredningar inleds när isen har gått

Efter islossningen börjar Forststyrelsen loda havsbottnen. Havsbottnens topografi undersöks för att utreda var havsvindkraftsparkens elöverföringskabel ska placeras och havsbottnens byggbarhet.

I april-maj fortsätter fiskbeståndsutredningarna och kartläggandet av fåglarnas flyttrutter och ruggningsområden. Därutöver räknas även antalet fåglar och arter som vilar i det planerade projektområdet och vid kusten under vårflyttningen. På sommaren är det dags för utredningar av växtlighet och biotoper till havs och på land.

MER INFORMATION:

Heidi Vest, vindkraftsexpert, Forststyrelsen, tfn 040 – 167 6862
e-post: heidi.vest@metsa.fi

BAKGRUNDSINFORMATION FÖR REDAKTIONER:

Korsnäs havsvindkraftsprojekt

För att öka den fossilfria energiproduktionen utvecklar Forststyrelsen en omfattande havsvindkraftspark i Korsnäs. När parken är klar producerar den cirka 5 000 GWh per år, vilket motsvarar omkring hälften av Finlands vindkraftsproduktion i slutet av 2021.

Forststyrelsen letar som bäst efter en partner för att förverkliga den 1300 MW stora havsvindkraftsparken. Parken kan rymma 70-100 vindkraftverk med en kapacitet på 12-20 MW per vindkraftverk.

När Korsnäs havsvindkraftspark står klar kommer utbudet av förnybar energi att ha öka betydligt i Finland. Detta är också målet för Forststyrelsens klimatprogram och hör till dess uppgifter som förvaltare av statens mark- och vattenområden.

Forststyrelsen öppnade ett nytt kontor i Korsnäs i mitten av mars. Projektexpert Heidi Vest är anträffbar på kontoret i Korsnäs tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.00–16.00.

Forststyrelsen informerar mer om naturutredningarna vartefter de har inletts.