Presentationsmaterial för vindkraftparken i Korsnäs

Vindmätnings video

I videon visas hur högt en vindmätare sätts upp med hjälp av en lyftkran och en helikopter. Vi berättar också om vindmätningar, deras betydelse och hållbarhet.

Visualiseringsvideo

I videon illustrerar vi hur Korsnäs havsvindkraftpark skulle vara synlig från havet till land på olika håll i Korsnäs.

Korsnäs havsvindkraftpark i ett nötskal, (pdf)

Korsnäs havsvindkraftpark, broschyr, (pdf)

Frågor och svar, pdf