Publicerad 4.1.2024

Forststyrelsen genomför avverkningar på Försvarsmaktens område på Hangö udd i januari

Forststyrelsen utför gallring och plockhuggning på Försvarsmaktens nyttjanderättsområde på Hangö udd i januari. På grund av Försvarsmaktens verksamhet finns det begränsningar gällande området. Nu kan man fortsätta avverkningarna som inleddes i oktober och som meddelades den 26 september 2023. 

Alla avverkningar sker i det skjutområde som reserverats för Försvarsmaktens bruk och i dess varningsområde där vistelsen är begränsad. En betydande del av de områden som förvaltas av Forststyrelsen på Hangö udd är skyddade. 

Planeringen och genomförandet av Forststyrelsens skogsbehandling grundar sig alltid på kraven i skogslagen och skogscertifieringen och Forststyrelsens miljöguide för skogsbruket samt skogsvårdsanvisningarna. 

Mer information: 

Ilkka Korhonen, regionchef, Forststyrelsens Skogsbruk Ab, tfn 0400 132 141