Julkaistu 4.1.2024

Metsähallitus toteuttaa hakkuita Puolustusvoimien Hankoniemen alueella tammikuussa

Metsähallitus harventaa ja tekee poimintahakkuita Hankoniemellä Puolustusvoimien käyttöoikeusalueella tammikuussa. Alueella toimiminen on rajoitettua Puolustusvoimien toiminnan takia. Nyt päästään jatkamaan lokakuussa aloitettuja hakkuita, joista tiedotettiin 26.9.2023

Hakkuut sijaitsevat Puolustusvoimien käyttöön varatulla ampuma-alueella ja sen varoalueella, missä liikkuminen on rajoitettua. Huomattava osa Metsähallituksen hallinnassa olevista alueista Hankoniemellä on suojeltu. 

Metsähallituksen metsienkäsittelyn suunnittelu ja toteutus perustuvat aina metsälain ja metsäsertifioinnin vaatimuksiin sekä Metsähallituksen Metsätalouden ympäristöoppaaseen ja metsänhoito-ohjeisiin.

Lisätietoja: 

Aluepäällikkö Ilkka Korhonen, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 0400 132 141