Publicerad 6.5.2022

Forststyrelsen bränner hedar i Björköby, Korsholm tillsammans med lokala aktörer

Idag 6.5 kommer lokala fårägare, Forststyrelsen och Björkö frivilliga brandkår att tillsammans bränna igenvuxna hedar i Björkögrundens skärgård. Målet är att på ett traditionellt sätt sköta hedarna på genom bränning. Hedskötsel på detta sätt har förr varit en tradition i Björköby. Verksamheten har under många år varit endast sporadisk tills den för sju år sedan återupptogs i samarbete mellan Forststyrelsen och lokala krafter.

Hedarna på öarna vid Björkögrunden domineras av kråkris, blåbär och lingon, men på stora delar av de tidigare öppna hedarna har enris börjat breda ut sig allt mera. Restaureringsåtgärder, såsom bränning, innebär att naturens mångfald på området ökar och den öppna lågvuxna heden bibehålls i landskapet. Traditionellt brändes hedarna både för att öka områdenas kvalitet som betesmark och för att förbättra bärskörden.

Björkögrunden ingår i naturskyddsområdet Valsörarna-Björkögrunden som bildades 1977. Området omfattar ca 17 800 hektar, varav ca 600 ha landområden. Området ägs av Björkö delägarlag. Bränningen som görs idag är en del av åtgärderna i en skötselplan för ett tjugotal hedar i Björkögrundens skärgård.  Förverkligandet sker inom ramarna för det fleråriga nationella EU-projektet Kust-LIFE.

Forststyrelsen ber eventuella personer som rör sig runt de områden som bränns, att under tidpunkten för bränningen av säkerhetsskäl inte befinna sig närmare än 100 meter från ön.

Tilläggsuppgifter:

Specialplanerare Carina Järvinen, Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens naturtjänster, carina.jarvinen@metsa.fi, tel. 040 574 5505.

 

Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.