Publicerad 4.6.2021

Forststyrelsen är SuomiAreenas huvudsamarbetspartner: Intressanta och mångsidiga diskussioner om naturen utlovas

Forststyrelsen är SuomiAreenas huvudsamarbetspartner 2021. Teman för SuomiAreena som ordnas som hybdridevenemang är gemenskap, digitalisering och natur.

”Av Forststyrelsen förväntas allt bättre samordnande av behov relaterade till statens marker och vatten, samt ett mer aktivt utvecklingsarbete med intressentgruppsnätverket än tidigare. Vi vill svara på dessa förväntningar och förstärka samarbetet genom att lyssna och diskutera”, konstaterar Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä.

”Att låta många röster höras, en öppen diskussion och interaktion samt samordnande utgör också kärnan i Forststyrelsens strategi”, betonar Forststyrelsens kommunikationsdirektör Terhi Koipijärvi.

Intressanta diskussioner, fascinerande gäster och engagerande evenemang utlovas under hela veckan i juli. Forststyrelse ordnar fyra diskussioner som streamas i mtv.fi-tjänst:

  • Må 12.7- kl. 13-13.45 Öppna naturen – ett digitalt hopp till en naturupplevelse
  • Ons 14.7. kl. 11-11.45 Naturligt eller ansvarsfullt?
  • Ons 14.7. kl. 14-14.45 Till vem tillhörde naturresurserna och vem besluter om dem?
  • To 15.7. kl. 14-14.45 Träbyggande till en ledare för grön ekonomi

Diskussionernas programledare och talare inkluderar bland annat journalisten Riku Rantala, miljöminister Krista Mikkonen, artisterna Janna och Maarit Hurmerinta, naturfotograf och mediapåverkare Konsta Punkka samt journalist och författare Pekka Juntti.

Förutom diskussionerna bjuder Forststyrelsen också in Björneborgsborna att spendera en dag av överraskningar på Björneborgs torg torsdagen den 15.7. från och med kl. 11. Som programledare för programmet verkar nationalparksfaddern Saimi Hoyer.

Öppningen av SuomiAreena tar plats måndagen den 12.7. Hela veckans program publiceras i mitten av juni på MTV:s evenemangssida. Forststyrelsens program har publicerats på adressen metsa.fi/sv/suomiareena

Mer information:
Forststyrelse, kommunikationsdirektör Terhi Koipijärvi, tfn 050 598 9958

Evenemangsuppgifter:
Forststyrelse, producent Touko Heikkinen, tfn 040 548 6538

SuomiAreena är Finlands största samhälleliga diskussionsevenemang. SuomiAreenas värden är öppenhet, flerstämmig diskussion, jämställdhet, mod och avspändhet. SuomiAreena ordnas för 15:e gången 12.-16.7.2021. Teman är gemenskap, digitalisering och natur.