Publicerad 15.12.2023

En semestervecka som alla tackar för – ansökan till Forststyrelsens Herdeveckor börjar i mitten av januari 2024

Herdeveckorna är en vecka lång resa till den fascinerande världen i Finlands mest sällsynta naturtyper, det vill säga vårdbiotoperna. Ansökan till Forststyrelsens populära Herdeveckor börjar i mitten av januari och det finns sammanlagt 14 herdeobjekt på olika håll i Finland.

Du kan ansöka om att bli herde på Forststyrelsens Naturtjänsters webbsidor utinaturen.fi. Ansökningstiden börjar måndagen den 15 januari 2024 kl. 12 och pågår till den 22 januari 2024 kl. 12.

Herdarna lottas ut bland sökandena under februari månad. Herdeveckorna är avgiftsbelagda och inkomsterna används för underhåll och naturvård i vårdbiotoperna och de omgivande områdena. Herdeveckorna ordnas från slutet av maj till september och tidpunkterna för veckorna kan variera vid olika objekt.

Under Herdeveckorna befinner du dig på topplatser för biologisk mångfald

De som deltar i Herdeveckorna har en vecka framför sig i den biologiska mångfaldens oas. Deltagarna tillbringar sin tid mitt i vårdbiotoperna, såsom torrängar, ängar och skogsbeten.

Syftet med Herdeveckorna är att bevara den känsliga naturen i dessa vårdbiotoper, det vill säga förhindra igenväxning. Vårdbiotoperna hör till de mest hotade naturtyperna i Finland.

Vårdbiotoperna har försvunnit under historiens gång när de finländska näringarna har förändrats från traditionellt småskaligt jordbruk. Ur naturens synvinkel är situationen mycket beklaglig – cirka en fjärdedel av de hotade arterna i Finland lever i vårdbiotoper.

Herdarna har tid att slappna av eller göra utflykter

Herdarna ansvarar för att ge djuren vatten, räkna dem dagligen och följa deras allmänna kondition. Ofta tar man hand om får, men ibland också kor och hästar.

Sysslorna på området tar endast en liten del av dagen och det finns gott om tid för till exempel vandringsturer i närmiljön. Många av herdeobjekten har tillgång till goda utflyktsmöjligheter.

Ett av Herdeveckornas objekt är avgiftsfritt, men omfattar mer ansvar än de andra objekten.

Får på en solig äng med blommor, i bakgrunden en timmerkyrka och björkar.
Får hjälper att sköta ängen vid Pielpajärvi ödekyrka. Foto: Anna-Leena Väätänen.

– Pielpajärvi ödemarkskyrka söker frivilliga skötare som tar hand om området och instruerar vandrare. Frivilliga tar hand om både objekten och djuren. Vi utlovar pulshöjande naturvårdsarbeten, såsom röjning och slåtter av fälten, berättar Herdeveckornas koordinator Leena Hiltunen vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Herdeobjekten har ofta inkvarteringsutrymmen, så herden kan ta med sig sällskap. Husdjur är välkomna till en del av objekten. Om du vill bli herde är det bra att sätta sig in i beskrivningarna av objekten över tid – miljön är blygsam med dagens mått mätt, men möjliggör en trevlig semestervecka.

Bekanta dig med herdeveckornas tidpunkter och objektbeskrivningar (utinaturen.fi/frivilligverksamhet/herdeveckorna).

Mer information

Kundrådgivare Leena Hiltunen, Forststyrelsens Naturtjänster: tfn  040 581 3930, leena.hiltunen(at)metsa.fi

Du kan också bekanta dig med herdeverksamheten i podcasten Ulkoruokakinnassa (luontoon.fi/ulkoruokinnassa, på finska).

Läs också om skötseln av vårdbiotoper vid Forststyrelsen.