Publicerad 14.10.2020

Coronan flyttar framåt förberedningen av naturskyddsområdet i Kvarken

Miljöministeriet och Forststyrelsen har beaktat coronasituationen i förberedandet av naturskyddsområdet i Kvarken. Arealen på den preliminära avgränsningen har också förminskats i förberedningen och i det planerade området ingår ca 2900 hektar land och 56 000 hektar vatten.

MiIjöministeriet samt Forststyrelsen, som stöder beredningsarbetet, skjuter upp de för nästa vecka planerade hörandetillfällena med fem veckor framåt. Ifall coronasituationen blir bättre, ordnas hörandetillfällen veckorna 48 och 49. Ifall hälsosituationen fortsättningsvis inte möjliggör att tillfällena kan ordnas på ett tryggt sätt, skjuts de upp till början av år 2021.

Tillfällena ordnas i varje kommun som hör till det planerade skyddsområdet. Vid tillfällena hörs och diskuteras det med lokala invånare och aktörer, och syftet är att erhålla en så bred uppfattning som möjligt över vilka behov som riktas på områdenas användning och skötsel. Synpunkter på beredningen frågas även av landskapsförbundet, kommuner, myndigheter samt bl.a. av områdets föreningar och medborgarorganisationer samt områdenas arrendatorer.

Det planerade området har i de preliminära förberedelserna förminskats på så sätt att de till världsarvsområdet hörande havsområdena som inte hör till några skyddsprogram, har tagits bort från beredningen. Förutom några enstaka fastigheter ingår endast av statsrådet godkända skyddsprogram samt områden som hör till Natura 2000 -nätverket.

Områdets kartor har publicerats på Forststyrelsens webbsida.

Mera information:
Lagstiftningsråd Leila Suvantola, miljöministeriet, tel. 050 4077 323, leila.suvantola@ym.fi
Områdeschef Mikael Nordström, Forststyrelsen, Kustens naturtjänster, tel. 0206 39 4654, mikael.nordstrom@metsa.fi