Publicerad 15.1.2024

Ansökan till Herdeveckorna 15 januari 2024 kl. 12 – 22 januari kl.12: bekanta dig med besöksmålen och ansök om semester i naturen

Ansökan till Forststyrelsens populära Herdeveckor pågår fr. måndag 15.1. kl. 12 till måndag 22.1. kl. 12. Sammanlagt finns det 15 vårdbiotoper i form av gamla jordbruk runt om i Finland. Herdeveckorna är målinriktad hjälp som skyddar Finlands mest hotade natur.

Ansökan till Herdeveckorna 2024 öppnar på webbplatsen utinaturen.fi måndagen den 15 januari 2024 kl. 12.

Eftersom antalet sökande alltid är fler än antalet Herdeveckor lottas herdarna ut bland de sökande. Utlottningen är klar i februari och alla sökande informeras om resultaten senast i mitten av mars.

Herdeveckorna är avgiftsbelagda och totalt 169 stycken lottas ut från maj till september. Inkomsterna används för naturvård och underhåll av objekten och deras närområden. Vid ett objekt, Pielpajärvi ödemarkskyrka, är Herdeveckorna gratis, men medför mer ansvar än de andra objekten.

en kvinna kramar ett får.
En fåraherde i Koli nationalpark, Lakkala. Foto: Kirsti Hassinen.

Bete håller naturen öppen och upprätthåller den biologiska mångfalden

Herdeveckorna är en fantastisk möjlighet att delta i upprätthållandet av den biologiska mångfalden. Herdeställena finns i vårdbiotoper, det vill säga i områden som formats av gammalt, småskaligt jordbruk.

I vårdbiotoperna har det förekommit betande djur länge, och det har gjort den biologiska mångfalden exceptionell. Så mycket som var fjärde hotad art i Finland är beroende av vårdbiotoper.

Vid herdeobjekten ser betesdjuren till att områdena inte växer igen. Betesdjuren äter växtarter som klarar sig bättre i konkurrensen, vilket förbättrar möjligheterna för mer sällsynta arter att överleva. Vårdbiotoperna kräver kontinuerlig skötsel för att de ska hållas öppna och för att arternas mångfald ska bevaras.

Herdeveckan kan vara en slapp semester eller en aktiv resa

Herdarna behöver inte ha tidigare erfarenhet och till veckans sysslor hör att förse djuren med friskt vatten och följa med deras allmäntillstånd. Beroende på plats består betesdjuren av antingen får, kor eller hästar.

Många av Herdeveckornas objekt ligger mitt bland eller i närheten av goda utflyktsmöjligheter. De som deltar i semestern kan göra dagslånga eller längre utflykter, om någon i sällskapet har uppsikt över djuren.

Det upplevelserika naturskyddet intresserar finländarna, eftersom det redan länge har varit populärt att semestra mitt i den biologiska mångfalden under Herdeveckorna. Under flera års tid har över 2 000 personer sökt till Forststyrelsens Herdeveckor.

Följ anvisningarna och sök till Herdeveckorna på adressen utinaturen.fi/frivilligverksamhet/herdeveckorna.

Mer information:  

Leena Hiltunen, kundrådgivare, Forststyrelsens Naturtjänster: leena.hiltunen@metsa.fi, +358 40 581 3930

Fåraherdeveckorna och presentationer av objekten (utinaturen.fi)

Skötsel av vårdbiotoper 

Forststyrelsens Naturtjänsters riktlinjer för skötsel av vårdbiotoper (Metsähallituksen Luontopalvelujen suuntalinjat perinnebiotooppien hoidolle; julkaisut.metsa.fi, på finska)

Lyssna också på stämningar från Herdeveckorna i Syöte nationalpark (öppnas i SoundCloud)