Publicerad 17.12.2021

Hjälp naturen och semestra – ansökan till Forststyrelsens populära herdeveckor inleds 18.1.2022

Under herdeveckorna får man arbeta mitt i oaser av biologisk mångfald och hjälpa till med det viktiga naturvårdsarbetet. Från år till år fortsätter herdeveckorna att vara populära sommarupplevelser dit man kan ta med familjen eller en vän som sällskap. Nästa sommar behövs herdar för 15 objekt runt om i Finland.

Ansökningen för att bli herde börjar på Forststyrelsens Naturtjänsters webbsidor utinaturen.fi tisdagen den 18.1.2022 kl.12. Ansökningsblanketten är öppen i en vecka, fram till tisdagen den 25.1 kl. 12.

Herdeplatserna lottas ut bland de sökande under februari. Herdeveckorna är avgiftsbelagda och inkomsterna används för underhåll och naturvård i vårdbiotoperna.

Naturen drar nytta av herdeveckorna

Att delta i herdeveckorna är ett enkelt och roligt sätt att hjälpa den utrotningshotade naturen. Flera herdeplatser har unika naturvärden: vårdbiotoperna är en livsmiljö som håller på att försvinna. Endast mindre än en procent av dem finns kvar jämfört med situationen för hundra år sedan. Ändå lever ungefär en fjärdedel av de utrotningshotade arterna i Finland i vårdbiotoper.

Får, kor och hästar som ska vallas är inte bara fantastiska arbetskamrater, utan också effektiva slåttermaskiner – genom att äta gräs och hö förhindrar de att öppna områden växer igen.

De som väljs till herdeplatserna deltar i ett viktigt arbete. Forststyrelsen är den största upprätthållaren av vårdbiotoper i Finland. I statens skyddsområden sköts årligen vårdbiotoper som motsvarar ytan av cirka 7000 fotbollsplaner.

Under herdeveckorna har man tid att göra utflykter och syssla med eget

De som får en herdeplats får hyra en gård eller stuga mitt i ett finländskt traditionslandskap.

Till herdarnas uppgifter hör bland annat att förse djuren med friskt dricksvatten, följa deras allmäntillstånd och flytta djuren till nästa betesfålla. Herdarna bör också räkna djuren varje dag, så att eventuella rymlingar kan fångas in.

Ett får och en människa sittande vid fåret på ängen.
Ett får och en herde på ängen av Rytivaara kronotorp i Syöte nationalpark. Foto: Susanna Oksanen.

Ansvaren ger gott om tid att göra utflykter i naturen i närmiljön och många av herdegårdar ligger på områden med exceptionellt goda utflyktsmöjligheter. Herdeveckorna börjar i maj och pågår till september.

Beroende på gårdens storlek kan herden ta med sig sin familj eller en vän som sällskap. På en del ställen är även sällskapsdjur välkomna.

Bekanta dig med herdeveckornas tidpunkter och målbeskrivningar: utinaturen.fi/frivilligverksamhet/herdeveckorna .

Mer information

Om herdeveckorna: kundrådgivare Leena Hiltunen, Forststyrelsens Naturtjänster, tfn 040 581 3930, leena.hiltunen(at)metsa.fi