Publicerad 20.12.2022

Skulle det vara dags för en naturskyddssemester – ansökan till Forststyrelsens populära Herdeveckor börjar måndagen den 23 januari 2023

Herdeveckorna är resor direkt till Finlands mest sällsynta naturtypers, det vill säga vårdbiotopers, vackra värld som varar en vecka. År 2023 finns det sammanlagt 15 herdeplatser på olika håll i Finland.

Ansökningen för att bli herde börjar på Forststyrelsens Naturtjänsters webbsidor luontoon.fi måndagen den 23 januari 2023 kl.12. Ansökningsblanketten är öppen en vecka till den 30 januari 2023 kl. 12.

Herdeplatserna lottas ut bland de sökande under februari. Herdeveckorna är avgiftsbelagda och inkomsterna används för underhåll och naturvård i vårdbiotoperna. Herdeveckor ordnas beroende på plats från slutet av maj till september.

Herdeveckan är en fantastisk möjlighet att delta i naturvården.

Herdarna får komma till den gård eller stuga de valt och till de finländska vårdbiotoperna, till exempel torrängar, ängar, skogsbeten och hagmarker för en vecka.

Forststyrelsens herdeplatser har unika naturvärden: i dem är den biologiska mångfalden exceptionellt mångsidig. Syftet med herdeveckorna är att upprätthålla den känsliga naturen i vårdbiotoperna. Ett litet undantag till detta är Palovartijan talo i Punkaharju – där har herden som mål att skydda kulturarvet.

En nyhet i den gemensamma ansökan för sommaren 2023 är Pielpajärvi ödemarkskyrka i Enare, dit man söker frivilliga vårdare för att ta hand om området och ge anvisningar åt vandrare. Frivilligveckan är avgiftsfri, eftersom till skillnad från andra herdeställen tar frivilliga i Pielpajärvi hand om både utflyktsorten och djuren och det utlovas också riktiga naturvårdsarbeten, såsom röjning och slåtter av fältet.

Vårdbiotoperna är Finlands mest hotade naturtyp. Vårdbiotoperna har försvunnit under historiens gång när de finländska näringarna har flyttats från traditionellt jordbruk till andra spår.

Numera finns det mindre än en procent vårdbiotoper jämfört med situationen på 1950-talet. Ur naturens synvinkel är situationen mycket tråkig eftersom ungefär en fjärdedel av de hotade arterna i Finland lever i vårdbiotoper.

Ryggsäcken på ryggen, båten ut på vattnet, bastun varm – herdarna har också tid för ledighet

Herdarna ser till att de djur som betar har vatten. De räknar också djuren dagligen, följer med djurens allmänna kondition och flyttar dem från ett betesskifte till ett annat. Beroende på stället kan det vara får, kor eller hästar som ska vallas.

Ett får i närbild bakom ett annat, med slutna ögön
Det finns får vid Poika-ahos torp i Pyhä-Häkki nationalpark om somrarna. Foto: Jyri Lehtonen.

Dagens sysslor tar endast en liten del av herdens dag och det finns gott om tid för till exempel dagsutflykter i närmiljön. Många av herdeveckornas objekt ligger mitt bland eller i närheten av goda utflyktsmöjligheter.

Herdeplatser finns runt om i Finland från Tavastland till nordligaste Lappland. Objekten i Lappland, dvs. Kaapin Jounis gård i Lemmenjoki nationalpark och samegården Välimaa i Utsjoki, har varit de populäraste ansökningsobjekten.

Herdeveckornas objekt har ofta gott om rum för inkvartering, så herden kan ta med sig till exempel familjen eller vänner som sällskap. Husdjur är välkomna till en del av objekten. Den som ansöker om att bli herde bör noggrant bekanta sig med beskrivningarna av herdeobjekten, eftersom inkvarteringslokalerna ofta är anspråkslösa med dagens mått mätt.

Bekanta dig med herdeveckornas tidpunkter och målbeskrivningar på adressen utinaturen.fi/frivilligverksamhet/herdeveckorna .

Mer information:

Kundrådgivare Leena Hiltunen, Forststyrelsen, Naturtjänster: +358 40 581 3930, leena.hiltunen(at)metsa.fi