Publicerad 23.1.2023

Semestrande hjälper Finlands mest hotade livsmiljöer – ansökan till Forststyrelsens Herdeveckor 2023 börjar

Ansökan till Forststyrelsens Herdeveckor 2023 öppnas idag måndag kl. 12 och pågår en vecka. Det finns 15 herdeobjekt på olika håll i Finland. Herdeveckorna är ett oförglömligt sätt att hjälpa Finlands mest hotade natur, dvs. vårdbiotoper.

Ansökan till de populära semesterveckorna 2023 öppnas på webbplatsen utinaturen.fi måndagen den 23 januari 2023 kl. 12 och fortsätter till måndagen den 30 januari 2023 kl. 12.

Herdarna lottas ut bland sökandena under februari månad. Alla sökande får meddelande om resultaten av utlottningen senast i mitten av mars.

Under herdeveckan hinner man slappna av och göra utflykter

Herdeveckorna är avgiftsbelagda och totalt 185 stycken lottas ut från maj till september. Inkomsterna används för underhållet och naturvården i områdena.

Det krävs ingen tidigare erfarenhet av herdarna. Beroende på objektet är de djur som ska vallas antingen får, kor eller hästar.

– Till herdarnas uppgifter hör att förse betesdjuren med friskt dricksvatten, följa djurens allmänna kondition och flytta dem från en färdigbetad fålla till en annan. Det är också bra att räkna djuren dagligen, berättar Leena Hiltunen, kundrådgivare vid Forststyrelsen.

Herdarna har gott om tid att göra utflykter till närområdet. Beroende på inkvarteringslokalernas storlek vid herdeobjektet kan herden också till exempel ta med sig sin familj eller en vän som sällskap.

Bete är ett livsvillkor för vår mest hotade natur

Herdeveckorna är en fantastisk möjlighet att vara med och upprätthålla den biologiska mångfalden. Med undantag av Punkaharju är herdeobjekten belägna i vårdbiotoper där det länge har funnits betning.

Vid herdeobjekten ser betesdjuren till att områdena inte växer igen. Djuren äter de vanligaste växterna som klarar sig i konkurrensen av utrymme, vilket ger mer sällsynta ängsväxter möjligheter att växa.

Vårdbiotoperna kräver kontinuerlig skötsel för att de ska förbli öppna. Enligt hotbedömningen av naturtyperna som publicerades 2018 är vårdbiotoper, såsom skogsbeten och ängar, Finlands mest hotade naturtyp.

– Vårdbiotopernas betydelse för den biologiska mångfalden är mycket viktig: var fjärde av Finlands hotade arter är helt beroende av vårdbiotoperna, sammanfattar Katja Raatikainen, specialsakkunnig inom naturskydd vid Forststyrelsen.

Det upplevelserika naturskyddet intresserar finländarna, eftersom semestrande i naturens mångfaldiga oaser under Herdeveckorna redan länge har varit populärt. Herdeveckornas största popularitet upplevdes 2022 när över 17 000 ansökningar lämnades in och det fanns över 2 600 sökande till Herdeveckorna.

Följ anvisningarna och sök till Herdeveckorna: utinaturen.fi/frivilligverksamhet/herdeveckorna.

Mer information:  

Om herdeveckorna: Leena Hiltunen, kundrådgivare, Forststyrelsens Naturtjänster, leena.hiltunen@metsa.fi, +358 40 581 3930

Om naturvård av vårdbiotoper: Katja Raatikainen, specialsakkunnig inom naturskydd, Forststyrelsens Naturtjänster, katja.raatikainen@metsa.fi, +358 40 354 0512