Tyyni järven pinta, pitkä laituri sekä linnanrauniot, joiden takana kulkee silta.
Kajaanin rauniolinnan ja Rantapuiston aluetta lähiluontokohteena kehitetään Urban Parks -hankkeessa.

Ajankohtaista

Kajaanin keskustan Rantapuiston ja Linnasaaren valaistus uusitaan – urakointi on alkanut (tiedote 28.7.2020)

Kajaanilaiset kertoivat lähiluontokohteisiin liittyviä toiveitaan

– Lähiluontokohteiden hyödyt esille Kajaanissa ja Kostamuksessa

Kajaanin kaupunki ja Venäjän Kostamus toteuttavat vuosina 2019–2020 yhteishankkeen, jonka tavoitteena on kaupunkien lähiluontokohteiden tunnettuuden ja arvostuksen nostaminen. Kaupungit nostavat valittuja lähiluontokohteitaan viestinnällisesti enemmän esille. Kajaanissa myös kohennetaan Metsähallituksen hoidossa olevan rauniolinnan ja Kajaanin kaupungin Rantapuiston aluetta.

Paikalliset asukkaat, yritykset ja järjestöt halutaan aktivoida hyödyntämään lähiluontokohteita virkistäytymiseen ja tapahtumiin. Yrittäjien kanssa mietitään, miten olisi mahdollista hyödyntää vetovoimaisia luontokohteita tuotekehityksessä.

Kajaanin ympäristöstä valitaan hankkeen piiriin kymmenkunta lähiluontokohdetta. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kohteiden valintaan.

Venäläisen osapuolen kärkikohde on Kostamuksen luonnonsuojelualue. joka on jo tällä hetkellä muun muassa koululais- ja päiväkotiryhmien käytössä.

Ongelmat, joihin hankkeen toimenpiteillä vastataan:

 • Tiedonsaanti kotiseudun luontokohteista palveluineen on vaikeaa.
 • Vahvan luontosuhteen ja luonnossa virkistäytymisen hyödyt tunnetaan puutteellisesti.
 • Luontokohteiden palveluiden laatu on usein heikko ja käytöstä aiheutuu haittaa ympäristölle.
 • Luontokohteiden paikallinen omistajuus on heikkoa (esim. ilkivalta yleistä, yhteisöllinen toiminta vähäistä).
 • Yritykset eivät tiedä, miten vetovoimaisia luontokohteita voi hyödyntää tuotekehityksessä.
 • Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet kohteiden hoitoon ja kehittämiseen ovat riittämättömiä ja palautejärjestelmät puutteellisia.

Toteutettavat toimet:

 • Lähiluontokohteiden ja niiden haltijoiden verkoston perustaminen Kajaanin seudulle.
 • Lähiluontokohdeverkoston konseptointi, brändäys ja viestintä.
 • Pilottikohteiden palvelumuotoilu ja toimenpiteiden suunnittelu myös yhteistyössä sidosryhmien ja loppukäyttäjien kanssa.
 • Pilottikohteiden toimenpiteiden toteutus: parannetaan kohteiden saavutettavuutta, turvallisuutta, esteettömyyttä, valaistusta, opastusta ja jätehuoltoa.
 • Lähiluontokohteiden terveyshyödyt ja yritysten tuotetarjonta yhdistetään verkoston viestintään.
 • Aktivoidaan paikalliset sidosryhmät käyttämään lähiluontokohteita virkistäytymiseen ja tapahtumien järjestämiseen.
Pieni saari, jossa on näkötorni. Taustalla järvi ja metsää.
Näkötorni Kostamuksen luonnonsuojelualueella, Karjala, Venäjä.

Odotetut tulokset:

 • Lähiluontokohdeverkosto on perustettu ja toimii aktiivisesti. Kehittämisen kokemukset ja parhaat käytännöt on jaettu rajan yli.
 • Korkeatasoinen markkinointi- ja viestintämateriaali Kajaanin ja Kostamuksen lähiluontokohteista on laadittu ja otettu käyttöön.
 • Pilottikohteille on laadittu palvelumuotoilua hyödyntävät kehitys- ja toimenpidesuunnitelmat.
 • Hyvin toimivat, saavutettavat ja turvalliset pilottikohteet Kajaanissa ja Kostamuksessa.
 • Uusia tuotteita on kytketty lähiluontokohdeverkostoon. Terveys- ja hyvinvointihyödyt on kuvattu lähiluontokohteiden viestinnässä.
 • Lähiluontokohteiden tunnettuus ja omistajuus on kasvanut. Asukkaat, yritykset ja järjestöt hyödyntävät kohteita virkistäytymiseen, aktiviteetteihin, tapahtumiin ja yritystoimintaan. Rahoittaja(t), budjetti ja mahdolliset kumppanit

Rahoittajat, budjetti ja toteuttajat

Hanketta rahoittavat Euroopan unioni Karelia CBC -ohjelman kautta sekä Suomi ja Venäjä. Myös Kajaanin kaupunki osallistuu rahoitukseen. Budjetti on 805 717 € .

Päätoteuttaja on Metsähallitus, Luontopalvelut,

kumppaneina Kostamuksen luonnonsuojelualue ja Kulttuuriosuuskunta G-Voima.

Yhteystiedot

Ekaterina Piirainen, projektipäällikkö

ekaterina.piirainen@metsa.fi
puh. +358(0)401447567
Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut
Satamakatu 3
87100 Kajaani, Suomi
www.metsa.fi/urbanparks

Valentina Khoteeva, koordinaattori
org.oopt@mail.ru
tel. +79114106136
Kostomuksha State Nature Reserve
ul. Priozernaya 2,
186930 Kostomuksha
Republic of Karelia, Russia
kostzap.com/ka5000

Veikko Leinonen, tuottaja
leinonenveikko@hotmail.com
puh. + 358(0)505706577
Kulttuuriosuuskunta G-Voima, Vaara-kollektiivi
Kauppakatu 36
87100 Kajaani, Suomi
g-voima.fi

Päivitetty viimeksi 28.7.2020