Tyyni järven pinta, pitkä laituri sekä linnanrauniot, joiden takana kulkee silta.
Kajaanin rauniolinnan ja Rantapuiston aluetta lähiluontokohteena kehitetään Urban Parks -hankkeessa.

Ajankohtaista

Kajaanin keskustan Rantapuiston ja Linnasaaren valaistus uusitaan – urakointi on alkanut (tiedote 28.7.2020)

Kajaanilaiset kertoivat lähiluontokohteisiin liittyviä toiveitaan

– Lähiluontokohteiden hyödyt esille Kajaanissa ja Kostamuksessa

Kajaanin kaupunki ja Venäjän Kostamus toteuttivat vuosina 2019–2020 yhteishankkeen, jonka tavoitteena oli kaupunkien lähiluontokohteiden tunnettuuden ja arvostuksen nostaminen. Kaupungit nostivat valittuja lähiluontokohteitaan viestinnällisesti enemmän esille. Kajaanissa myös kohennettiin Metsähallituksen hoidossa olevan rauniolinnan ja Kajaanin kaupungin Rantapuiston aluetta.

Paikalliset asukkaat, yritykset ja järjestöt haluttiin aktivoida hyödyntämään lähiluontokohteita virkistäytymiseen ja tapahtumiin. Yrittäjien kanssa mietittiin, miten olisi mahdollista hyödyntää vetovoimaisia luontokohteita tuotekehityksessä.

Kajaanin ympäristöstä valittiin hankkeen piiriin kymmenkunta lähiluontokohdetta. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa kohteiden valintaan.

Venäläisen osapuolen kärkikohde oli Kostamuksen luonnonsuojelualue. joka oli jo muun muassa koululais- ja päiväkotiryhmien käytössä.

Ongelmat, joihin hankkeen toimenpiteillä pyrittiin vastaamaan:

 • Tiedonsaanti kotiseudun luontokohteista palveluineen on vaikeaa.
 • Vahvan luontosuhteen ja luonnossa virkistäytymisen hyödyt tunnetaan puutteellisesti.
 • Luontokohteiden palveluiden laatu on usein heikko ja käytöstä aiheutuu haittaa ympäristölle.
 • Luontokohteiden paikallinen omistajuus on heikkoa (esim. ilkivalta yleistä, yhteisöllinen toiminta vähäistä).
 • Yritykset eivät tiedä, miten vetovoimaisia luontokohteita voi hyödyntää tuotekehityksessä.
 • Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet kohteiden hoitoon ja kehittämiseen ovat riittämättömiä ja palautejärjestelmät puutteellisia.

Toteutettavat toimet:

 • Lähiluontokohteiden ja niiden haltijoiden verkoston perustaminen Kajaanin seudulle.
 • Lähiluontokohdeverkoston konseptointi, brändäys ja viestintä.
 • Pilottikohteiden palvelumuotoilu ja toimenpiteiden suunnittelu myös yhteistyössä sidosryhmien ja loppukäyttäjien kanssa.
 • Pilottikohteiden toimenpiteiden toteutus: parannetaan kohteiden saavutettavuutta, turvallisuutta, esteettömyyttä, valaistusta, opastusta ja jätehuoltoa.
 • Lähiluontokohteiden terveyshyödyt ja yritysten tuotetarjonta yhdistetään verkoston viestintään.
 • Aktivoidaan paikalliset sidosryhmät käyttämään lähiluontokohteita virkistäytymiseen ja tapahtumien järjestämiseen.
Pieni saari, jossa on näkötorni. Taustalla järvi ja metsää.
Näkötorni Kostamuksen luonnonsuojelualueella, Karjala, Venäjä.

Odotetut tulokset:

 • Lähiluontokohdeverkosto on perustettu ja toimii aktiivisesti. Kehittämisen kokemukset ja parhaat käytännöt on jaettu rajan yli.
 • Korkeatasoinen markkinointi- ja viestintämateriaali Kajaanin ja Kostamuksen lähiluontokohteista on laadittu ja otettu käyttöön.
 • Pilottikohteille on laadittu palvelumuotoilua hyödyntävät kehitys- ja toimenpidesuunnitelmat.
 • Hyvin toimivat, saavutettavat ja turvalliset pilottikohteet Kajaanissa ja Kostamuksessa.
 • Uusia tuotteita on kytketty lähiluontokohdeverkostoon. Terveys- ja hyvinvointihyödyt on kuvattu lähiluontokohteiden viestinnässä.
 • Lähiluontokohteiden tunnettuus ja omistajuus on kasvanut. Asukkaat, yritykset ja järjestöt hyödyntävät kohteita virkistäytymiseen, aktiviteetteihin, tapahtumiin ja yritystoimintaan. Rahoittaja(t), budjetti ja mahdolliset kumppanit

Rahoittajat, budjetti ja toteuttajat

Hanketta rahoittivat Euroopan unioni Karelia CBC -ohjelman kautta sekä Suomi ja Venäjä. Myös Kajaanin kaupunki osallistui rahoitukseen. Budjetti oli 805 717 € .

Päätoteuttaja oli Metsähallitus, Luontopalvelut,

kumppaneina Kostamuksen luonnonsuojelualue ja Kulttuuriosuuskunta G-Voima.

Päivitetty viimeksi 23.8.2023