Julkaistu 3.4.2019

Kajaani ja Kostamus haluavat tuoda lähiluontokohteensa komeammin esille

Kajaanin kaupunki ja Venäjän Kostamus ovat hypänneet vuoden alusta yhteiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on kaupunkien lähiluontokohteiden tunnettuuden ja arvostuksen nostaminen. Seuraavan kahden vuoden aikana kaupungit nostavat valittuja lähiluontokohteitaan viestinnällisesti enemmän esille. Kajaanissa myös kohennetaan rauniolinnan ja Rantapuiston aluetta.

Urban Parks and Benefits -hankkeessa sekä Kajaani että itänaapuri Kostamus kiillottavat kaupunkilaistensa mielikuvaa lähiluontokohteistaan.

–Selvityksissä on todettu, että vahvan luontosuhteen ja luonnossa virkistäytymisen hyödyt tunnetaan puutteellisesti. Moni myös tuntee ne kaikkein lähimmät retkeilykohteensa yllättävän heikosti. Nyt me tuomme Kajaanin vihreät helmet ihmisten tietoisuuteen, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Ekaterina Piirainen Metsähallituksesta.

Kajaanin ympäristöstä valitaan hankkeen piiriin kymmenkunta lähiluontokohdetta. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitkä kohteet valitaan. Kajaanilaiset pääsevät kertomaan mielipiteensä myöhemmin keväällä julkaistavassa sähköisessä kyselyssä.

Paikalliset asukkaat, yritykset ja järjestöt halutaan aktivoida hyödyntämään lähiluontokohteita virkistäytymiseen ja tapahtumiin. Yrittäjien kanssa mietitään, miten vetovoimaisia luontokohteita olisi mahdollista hyödyntää tuotekehityksessä.

Sekä Kajaani että Kostamus ovat myös valinneet hankkeessa niin sanotun kärkikohteensa. Kajaanissa se on rauniolinna ja Rantapuisto. Hankkeessa parannetaan rauniolinnan ja Rantapuiston turvallisuutta, esteettömyyttä, valaistusta, opastusta ja jätehuoltoa. Samoin selvitetään, voisiko rauniolinnan sisäpihalle rakentaa tilapäisen katosrakenteen, joka parantaisi linnan käytettävyyttä.

–Kostamuksen kärkikohde on heidän luonnonsuojelualueensa, joka on jo tällä hetkellä muun muassa koululais- ja päiväkotiryhmien tehokkaassa käytössä. Koska yhteishankkeen yksi tavoite on vaihtaa tietotaitoa puolin ja toisin, ehkä meillä olisi otettavissa oppia esimerkiksi tästä, kuinka Kostamuksessa käytetään omia lähiluontokohteita oppimisympäristönä, Ekaterina Piirainen pohtii.

Vuoden 2020 loppuun kestävää hankekokonaisuutta hallinnoi Metsähallitus.

– Kajaani nimeää itsensä kaupunkistrategiassaankin luontokaupungiksi. Uskomme, että hankkeen avulla kaupunkikeskustan vihreän ytimen, Linnanvirran alueen, tunnettavuus ja houkuttelevuus kasvaa. Lisäksi Kajaanin muut luontokohteet nousevat houkutteleviksi retkikohteiksi niin kajaanilaisille kuin matkailijoille, kommentoi Kajaanin kaupungininsinööri Matti Nousiainen.

Urban Parks & Benefits on Karelia CBC:n rahoittama hanke. Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ekaterina Piirainen, Metsähallitus Luontopalvelut
ekaterina.piirainen(at)metsa.fi, puh. 040 144 7567