Ilmasta kuvattu talvinen maisema Utsjoelta, kuvassa näkyy vesistö ja tuntureita.
Kuva: Arctic Photos/Tarja Länsman

Ajankohtaista

10.12. Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarojen käytön pelisäännöt selvillä: 94 erillistä toimenpidettä ohjaavat Metsähallituksen toimintaa seuraavien viiden vuoden ajan

31.8.2021 Metsähallitus pyytää lausuntoja saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaan

10.5.2021 Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma etenee lausuntokierrokselle

1.2.2021 Pohjoiset toimijat kokoontuivat pohtimaan linjauksia valtion maiden hoidolle ja käytölle seuraaville viidelle vuodelle

28.1.2021 Inarin, Enontekiön, Utsjoen ja Sodankylän pohjoisosien asukkaille järjestetään alueen luonnonvarojen- ja maankäyttöä koskevat kuulemistilaisuudet

25.1.2021 Osallistu luonnonvarasuunnitteluun vastaamalla karttakyselyyn – Metsähallitus kartoittaa kansalaisille tärkeitä paikkoja Enontekiöllä, Utsjoella, Inarissa ja Sodankylän pohjoisosissa

16.12.2020 Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman nuorten työpajassa esiin nousi huoli ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä

11.12.2020 Saamelaisten kotiseutualueen metsäkiistoille etsittiin ratkaisumahdollisuuksia: konfliktikartoitusraportti julkaistu

23.10.2020 Matkailun vaikutukset ja maankäyttö puhuttivat saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman ensimmäisessä yhteistyöryhmän tapaamisessa

10.9.2020 Metsähallitus käynnistää uuden luonnonvarasuunnittelun saamelaisten kotiseutualueella

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022–2027. Luonnonvarasuunnitelma mitoittaa ja ohjaa Metsähallitusta alueen luonnonvarojen käytössä. Suunnitteluun osallistuu laaja joukko saamelaisten kotiseutualueen asukkaita ja Metsähallituksen sidosryhmiä.

Projektin suunnitelma-alue kattaa valtion maa- ja vesialueet Enontekiöllä, Utsjoella ja Inarissa sekä Lapin paliskunnan alueen Sodankylässä. Suunnittelualue kattaa 91 % koko alueen pinta-alasta, mikä tarkoittaa kaikkiaan noin 2,9 miljoonaa hehtaaria. Edellinen luonnonvarasuunnitelma Ylä-Lappiin tehtiin vuonna 2012 ja se on voimassa vuoteen 2021 saakka.

Klikkaa kuvaa, saat sen käyttöösi pdf-tiedostona.

Suunnittelussa arvioidaan valtion maiden ja vesien nykytilaa sekä käytön että luonnonvarojen osalta. Lisäksi arvioidaan, miten Metsähallituksen vaikuttavuus on kehittynyt menneellä suunnitelmakaudella ja miten se nykyisillä maankäyttöratkaisuilla kehittyy.

Tavoite on yhteensovittaa valtio-omistajan Metsähallitukselle asettamat tavoitteet paikallisiin tavoitteisiin. Suunnitelma-alue sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella ja erityisellä poronhoitoalueella. Metsähallituslaki velvoittaa turvaamaan saamelaiskulttuurin edellytykset, ja luonnonvarasuunnittelu on tässä keskeinen väline.

Luonnonvarasuunnittelussa käytetään Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen yhdessä luomaa Akwé: Kon -toimintamallia. Toimintamalli auttaa tunnistamaan saamelaiskulttuurin säilyttämisen kannalta tärkeät seikat sekä reagoimaan niihin.

Metsätalouden ja muun maankäytön yhteensovittamiseksi tullaan projektin aikana käymään neuvottelut jokaisen alueen metsäpaliskunnan kanssa. Näissä neuvotteluissa pyritään löytämään uudenlaisia tapoja sopia metsänkäsittelystä. Metsien käyttöön liittyvät laskelmat ja mitoitukset tullaan tekemään paliskuntakohtaisesti.

Keskeinen yhteissuunnittelun työkalu projektissa on yhteistyöryhmä, johon Metsähallitus on kutsunut keskeisiä sidosryhmiä alueelta. Sidosryhmille on lähetetty pyynnöt nimetä ryhmään jäsenet. Yhteistyöryhmä kokoontuu suunnittelun kuluessa kolmeen työpajaan pohtimaan luonnonvarojen hoidon ja käytön tavoitteita ja mahdollisuuksia sekä luoda toiminnan linjauksia suunnitelma-alueelle.

Suunnittelun kuluessa järjestetään myös teemaryhmien työpajoja, joissa pohditaan määritellyn teeman alla luonnonvarasuunnitteluun liittyviä asioita. Yhteistyö- ja teemaryhmien pyrkimys on saada mukaan suunnitteluun asiantuntemusta erilaisista viiteryhmistä. Näiden ryhmien lisäksi tarkoituksena on luoda kaikille avoin nettipohjainen karttakysely sekä järjestää työpaja alueen nuorille, jossa he saavat kertoa heille tärkeistä asioista.

Suunnitelma on määrä saada valmiiksi vuoden 2021 lopussa.

Yhteystiedot

  • Projektipäällikkö Olli Lipponen, p. 0206396520, olli.lipponen@metsa.fi
  • Ohjausryhmän puheenjohtaja Pirjo Seurujärvi, p. 0206397704, pirjo.seurujarvi@metsa.fi
  • Tiedottaja Aino Ilkka, p. 0206397049, aino.ilkka@metsa.fi (viestintä, haastattelupyynnöt)

Lisätietoa

Päivitetty viimeksi 10.12.2021