Ilmasta kuvattu talvinen maisema Utsjoelta, kuvassa näkyy vesistö ja tuntureita.
Kuva: Arctic Photos/Tarja Länsman

Ajankohtaista

25.1. Osallistu luonnonvarasuunnitteluun vastaamalla karttakyselyyn – Metsähallitus kartoittaa kansalaisille tärkeitä paikkoja Enontekiöllä, Utsjoella, Inarissa ja Sodankylän pohjoisosissa

16.12. Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman nuorten työpajassa esiin nousi huoli ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä

11.12. Saamelaisten kotiseutualueen metsäkiistoille etsittiin ratkaisumahdollisuuksia: konfliktikartoitusraportti julkaistu

23.10. Matkailun vaikutukset ja maankäyttö puhuttivat saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman ensimmäisessä yhteistyöryhmän tapaamisessa

10.9. Metsähallitus käynnistää uuden luonnonvarasuunnittelun saamelaisten kotiseutualueella

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022–2027. Luonnonvarasuunnitelma mitoittaa ja ohjaa Metsähallitusta alueen luonnonvarojen käytössä. Suunnitteluun osallistuu laaja joukko saamelaisten kotiseutualueen asukkaita ja Metsähallituksen sidosryhmiä.

Osallistu luonnonvarasuunnitteluun!

Alta löydät lisätietoa siitä, miten voit osallistua saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitteluun.

Avoin karttakysely

Avoin karttakysely on auki helmikuun loppuun saakka osoitteessa mpt.link/metsahallitus

Avoimessa karttakyselyssä kartoitetaan kansalaisille tärkeitä alueita, reittejä ja paikkoja sekä valtion maista ja vesistä saatavia hyötyjä. Kyselyssä voi myös antaa toiveita tai kehitysideoita alueen metsänkäsittelyn tai -hoidon suhteen. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se on avoin kaikille asuinpaikasta riippumatta.

Kuulemistilaisuudet suunnitelma-alueen asukkaille

Suunnitelma-alueen kuntien asukkaille järjestetään kuulemistilaisuudet etäyhteyksin seuraavasti:

2.2. klo 17-19 Inarin ja Sodankylän pohjoisosien kuntalaiset
3.2. klo 17-19 Utsjoen kuntalaiset
4.2. klo 17-19 Enontekiön kuntalaiset

Kuulemistilaisuuksissa kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa omista luonnonvarojen käyttöön liittyvistä havainnoista ja toiveista sekä tuoda omaa asiantuntemusta mukaan suunnitteluun. Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua mobiililaitteella tai tietokoneella. Tilaisuudet järjestetään suomeksi, paikalla on pohjoissaamenkielen tulkki.

Kuulemistilaisuutta voi seurata reaaliaikaisesti Metsähallituksen YouTube-kanavalla täällä.

Vuorovaikutus tilaisuuden aikana tapahtuu Mentimeter-työkalulla, jonka käyttö opastetaan tilaisuuden alussa. Mentimeter ei vaadi ohjelmien tai sovellusten lataamista, sillä se toimii selaimella.

Saamelaisnuorten kuulemistilaisuus

Metsähallitus yhteistyössä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa kutsuu kaikki Suomen saamelaisnuoret kuulemistilaisuuteen 23.2. klo 17:30-19:30. Saamelaisnuorilla on Zoom-etäyhteydellä järjestettävässä tilaisuudessa mahdollisuus kertoa havainnoista ja toiveista, jotka liittyvät luonnonvarojen käyttöön ja luonnonvarasuunnitteluun.

Kuulemistilaisuudessa on mahdollisuus simultaanitulkkaukseen. Tulkkauksen vuoksi pyydämme ilmoittautumisia 17.2. mennessä täällä.

Lisätietoa luonnonvarasuunnittelusta

Projektin suunnitelma-alue kattaa valtion maa- ja vesialueet Enontekiöllä, Utsjoella ja Inarissa sekä Lapin paliskunnan alueen Sodankylässä. Suunnittelualue kattaa 91 % koko alueen pinta-alasta, mikä tarkoittaa kaikkiaan noin 2,9 miljoonaa hehtaaria. Edellinen luonnonvarasuunnitelma Ylä-Lappiin tehtiin vuonna 2012 ja se on voimassa vuoteen 2021 saakka.

Klikkaa kuvaa, saat sen käyttöösi pdf-tiedostona.

Suunnittelussa arvioidaan valtion maiden ja vesien nykytilaa sekä käytön että luonnonvarojen osalta. Lisäksi arvioidaan, miten Metsähallituksen vaikuttavuus on kehittynyt menneellä suunnitelmakaudella ja miten se nykyisillä maankäyttöratkaisuilla kehittyy.

Tavoite on yhteensovittaa valtio-omistajan Metsähallitukselle asettamat tavoitteet paikallisiin tavoitteisiin. Suunnitelma-alue sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella ja erityisellä poronhoitoalueella. Metsähallituslaki velvoittaa turvaamaan saamelaiskulttuurin edellytykset, ja luonnonvarasuunnittelu on tässä keskeinen väline.

Luonnonvarasuunnittelussa käytetään Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen yhdessä luomaa Akwé: Kon -toimintamallia. Toimintamalli auttaa tunnistamaan saamelaiskulttuurin säilyttämisen kannalta tärkeät seikat sekä reagoimaan niihin.

Metsätalouden ja muun maankäytön yhteensovittamiseksi tullaan projektin aikana käymään neuvottelut jokaisen alueen metsäpaliskunnan kanssa. Näissä neuvotteluissa pyritään löytämään uudenlaisia tapoja sopia metsänkäsittelystä. Metsien käyttöön liittyvät laskelmat ja mitoitukset tullaan tekemään paliskuntakohtaisesti.

Keskeinen yhteissuunnittelun työkalu projektissa on yhteistyöryhmä, johon Metsähallitus on kutsunut keskeisiä sidosryhmiä alueelta. Sidosryhmille on lähetetty pyynnöt nimetä ryhmään jäsenet. Yhteistyöryhmä kokoontuu suunnittelun kuluessa kolmeen työpajaan pohtimaan luonnonvarojen hoidon ja käytön tavoitteita ja mahdollisuuksia sekä luoda toiminnan linjauksia suunnitelma-alueelle.

Suunnittelun kuluessa järjestetään myös teemaryhmien työpajoja, joissa pohditaan määritellyn teeman alla luonnonvarasuunnitteluun liittyviä asioita. Yhteistyö- ja teemaryhmien pyrkimys on saada mukaan suunnitteluun asiantuntemusta erilaisista viiteryhmistä. Näiden ryhmien lisäksi tarkoituksena on luoda kaikille avoin nettipohjainen karttakysely sekä järjestää työpaja alueen nuorille, jossa he saavat kertoa heille tärkeistä asioista.

Suunnitelma on määrä saada valmiiksi vuoden 2021 lopussa.

Yhteystiedot

  • Projektipäällikkö Olli Lipponen, p. 0206396520, olli.lipponen@metsa.fi
  • Ohjausryhmän puheenjohtaja Jyrki Tolonen, p. 0206397640, jyrki.tolonen@metsa.fi
  • Tiedottaja Aino Ilkka, p. 0206397049, aino.ilkka@metsa.fi (viestintä, haastattelupyynnöt)

Lisätietoa

Päivitetty viimeksi 26.1.2021