Kivikkoista rantaniittyä ja matalaa kivikkoista meren rantaa.
Kuva: Kari Sarajärvi.

Metsähallituksen Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut on aloittanut Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Iin Röytän hoidon ja käytön suunnittelun yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten kanssa.

Alueen nykyinen hoito- ja käyttösuunnitelma kohdistui vain valtion alueisiin, ja päivitetään nyt koskemaan laajempaa aluetta, johon sisältyy yksityisiä suojelualueita, valtion virkistyskäytössä olevia kohteita sekä valtion suojelullisesti tärkeitä kohteita. Yksityismaiden ja -vesien osalta suunnitelma ei ole velvoittava.

Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen ja ohjataan luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita 10–15 vuoden ajanjaksolle. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Ensimmäistä kertaa myös mereistä tietoa on saatavilla runsaasti, sillä suunnitelma tehdään osana Rannikko-LIFE-hanketta ja suunnitelman vesialueita on inventoitu viime vuosina varsin kattavasti.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Voit antaa palautetta koko suunnittelun ajan osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Perämeren hoito- ja käyttösuunnitelma, palaute.

Koitamme keksiä tapoja esitellä suunnitelman etenemistä ja aluetta kokoontumisrajoituksista huolimatta. Järjestämme osallistumistilaisuuksia eri aiheista ja ilmoitamme avoimista tilaisuuksista tällä sivustolla Työn alla -kohdassa.

Suunnitelmaluonnos valmistuu vuonna 2021. Saatujen palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Työn alla

Inventointikausi on meneillään, kulttuuriperintö ja luontotieto lisääntyy vielä kesällä. Sen lisäksi olemme määrittämässä alueen arvoja ja arvioimassa uhkia. Suunnittelemme kuumeisesti alueen esittelyä kokoontumisrajoitusten ja hajallaan asuvien käyttäjien ja sidosryhmien tavoittamiseksi! Alla ensiaskeleet siihen suuntaan:

Nyt saatiin valmiiksi esittelyvideo alueesta – mikä mitä miksi? No tietysti siksi, että Perämeri on niin uskomattoman upea, niin monin tavoin! Käy kurkkaamassa video! (Youtu.be).

Vastaa myös maptionnaire-kyselyyn alueen käytöstä, niin saamme näkökulmia myös puhtaasti käyttäjänäkökulmasta. Kysely on avoinna 31.8.2021 asti (Maptionnare.com).

Olemme alkaneet myös selvittää mahdollisuutta Perämeren kansallispuiston ja kansallispuiston saaria ympäröivän Tornion vesialueen, niinsanotun Huiturin vesialueen, yhdistämiseksi. Metsähallituksen alueen hoidon ja käytön näkökulmasta alueita olisi mielekästä käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteemme on myös vaikuttaa uhanalaisen meritaimenen ja erittäin uhanalaisen meriharjuksen kantojen elpymiseen. Yhdistäminen vaikuttaisi erityisesti sekä kalastukseen että metsästykseen alueella, ja tästä olemme jo pitäneet ensimmäisen keskustelutilaisuuden alueen kalastustahojen kanssa. Tavoitteemme on mahdollistaa kestävä kalastus koko alueella, nyt ja tulevaisuudessa. Selvityksen on tavoite valmistua suunnitelman kanssa, ja sen mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten kansallispuiston laajentaminen ja perustamissäädösten uusiminen, joskus myöhemmin.

Metsästyksestä tullaan järjestämään vastaava tilaisuus syksyllä 2021.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, projektipäällikkö Eevamaria Harala
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
eevamaria.harala@metsa.fi
Puh. 040 143 7185

Päivitetty viimeksi 29.6.2021