Kivikkoista rantaniittyä ja matalaa kivikkoista meren rantaa.
Kuva: Kari Sarajärvi.

Metsähallituksen Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut on aloittanut Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Iin Röytän hoidon ja käytön suunnittelun yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten kanssa.

Alueen nykyinen hoito- ja käyttösuunnitelma kohdistui vain valtion alueisiin, ja päivitetään nyt koskemaan laajempaa aluetta, johon sisältyy yksityisiä suojelualueita, valtion virkistyskäytössä olevia kohteita sekä valtion suojelullisesti tärkeitä kohteita. Yksityismaiden ja -vesien osalta suunnitelma ei ole velvoittava.

Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen ja ohjataan luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita 10–15 vuoden ajanjaksolle. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Ensimmäistä kertaa myös mereistä tietoa on saatavilla runsaasti, sillä suunnitelma tehdään osana Rannikko-LIFE-hanketta ja suunnitelman vesialueita on inventoitu viime vuosina varsin kattavasti.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Voit antaa palautetta koko suunnittelun ajan osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Perämeren hoito- ja käyttösuunnitelma, palaute.

Koitamme keksiä tapoja esitellä suunnitelman etenemistä ja aluetta kokoontumisrajoituksista huolimatta. Järjestämme osallistumistilaisuuksia eri aiheista ja ilmoitamme avoimista tilaisuuksista tällä sivustolla Työn alla -kohdassa.

Suunnitelmaluonnos valmistuu vuonna 2021. Saatujen palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Työn alla

Olemme aloittaneet alueen nykytilan tietojen keruun. Suunnittelemme kuumeisesti alueen esittelyä kokoontumisrajoitusten ja hajallaan asuvien käyttäjien ja sidosryhmien tavoittamiseksi.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, projektipäällikkö Eevamaria Harala
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
eevamaria.harala@metsa.fi
Puh.0401437185

Päivitetty viimeksi 18.3.2021