METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä sekä luonnonsuojelualueverkoston kehittämiseen että talousmetsien luonnonhoitoon.

METSO painottuu yksityismetsiin, mutta myös Metsähallituksella ja valtion metsillä on tärkeä rooli ohjelman toteuttamisessa.

Metsähallitusta koskevia hankkeita ovat:

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma 2008–2016 (METSO) jatkuu valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuoteen 2025.

Metsähallituksen METSO-hankkeiden yhteyshenkilöt:

  • Luonnonsuojelualueita koskevat hankkeet: luonnonsuojelupäällikkö Panu Kuokkanen, Luontopalvelut, sähköposti: panu.kuokkanen@metsa.fi, puh. 0206 39 5064
  • Talousmetsiä koskevat toimenpiteet: kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo, Metsähallitus Metsätalous oy, sähköposti: antti.otsamo@metsa.fi, puh. 0206 39 4442

Uusia suojelualueita

Suojelualueverkostoa on kehitetty METSO-ohjelman avulla valtion mailla. Vuonna 2014 saatiin päätökseen Metsähallituksen suojelualueiksi siirrettävien talousmetsien kartoitus ja yli 13 000 hehtaaria talousmetsiä päätettiin siirtää suojelualueiksi. Päätöksen myötä Metsähallitus suojeli talousmetsiä yli 50 miljoonan euron arvosta. Kyseessä on suurin yksittäinen METSO-ohjelman suojelupäätös.

Maaliskuussa 2009 valmistui edellinen suojelualueiden laajennuskierros, kun valtioneuvoston päätöksen mukaisesti siirrettiin 10 000 hehtaaria valtion talousmetsiä pysyvästi suojeluun.

Zonation-analyysityökalu apuna

Zonation-ohjelmisto on asiantuntijoiden uusi apuväline METSOn parissa tehtävään työhön. Se etsii paikkatietojen pohjalta METSOon parhaiten sopivia alueita.

Lisätietoa:

Monimuotoisuushyödyt

Metsätalous ja Luontopalvelut ovat selvittäneet Metsähallituksen yleisiä yhteiskunnallisia velvotteita monimuotoisuushyötyjen näkökulmasta. Arviointiraportti julkaistiin vuonna 2013.

Päivitetty viimeksi 11.7.2024