Ilmakuva metsästä, jossa metsätyökone on tekemässä hakkuuta. Kaadettuja puita on pienissä pinoissa ja puita on jätetty paljon pystyyn.
Harvesteri suorittamassa hakkuuta peitteisen metsänhoidon menetelmällä. Kuva: Kimmo Ervola.

Hankkeessa esitellään peitteistä metsätaloutta ja tutkitaan sen vaikutuksia. Tavoitteena on lisätä käytännön metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri metsänkäsittelymenetelmistä.

Projektin tutkimusosiossa selvitetään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsänuudistumiseen sekä tarkastellaan ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta verrattuna tasaikäisrakenteiseen metsänkäsittelyyn.

Hankkeessa perustetaan Rovaniemelle Metsähallituksen hallinnoimille alueille seitsemän demonstraatioaluetta, joissa kussakin esitellään perinteisen tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteisen, niin sanotun peitteisen metsätalouden, menetelmiä maastossa.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Luonnonvarakeskus. Osatoteuttajia ovat Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) – Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020.

Hanke on käynnissä 1.2.2020-31.12.2022.

Lisätietoja

  • Hankkeen kotisivut (luke.fi)
  • Metsähallituksen vastuuhenkilönä hankkeessa toimii suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen, p. 0206397645
  • Hankkeen projektipäällikkönä toimii Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Esa Huhta, p. 0295323510.
Hankkeen toteuttajien tunnukset: Luonnonvarakaskus Luke, Metsähallitus, Metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Päivitetty viimeksi 26.8.2020