Ilmakuva metsästä, jossa metsätyökone on tekemässä hakkuuta. Kaadettuja puita on pienissä pinoissa ja puita on jätetty paljon pystyyn.
Harvesteri suorittamassa hakkuuta peitteisen metsänhoidon menetelmällä. Kuva: Kimmo Ervola.

Hankkeessa esitellään peitteistä metsätaloutta ja tutkitaan sen vaikutuksia. Tavoitteena on lisätä käytännön metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri metsänkäsittelymenetelmistä.

Projektin tutkimusosiossa selvitetään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsänuudistumiseen sekä tarkastellaan ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta verrattuna tasaikäisrakenteiseen metsänkäsittelyyn.

Hankkeessa perustetaan Rovaniemelle Metsähallituksen hallinnoimille alueille seitsemän demonstraatioaluetta, joissa kussakin esitellään perinteisen tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteisen, niin sanotun peitteisen metsätalouden, menetelmiä maastossa.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Luonnonvarakeskus. Osatoteuttajia ovat Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) – Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020.

Hanke on käynnissä 1.2.2020-31.12.2022.

Mikä on Demometsä?

Metsänkäsittelyn demonstraatioalueet, tuttavallisemmin Demometsä, on Luonnonvarakeskuksen (Luke) käynnistämä hanke, jossa on perustettu seitsemän demoaluetta Rovaniemelle. Näillä kohteilla esitellään, tutkitaan ja vertaillaan peitteisen ja tasaikäisen metsänkasvatuksen menetelmiä ja niiden vaikutuksia metsäluontoon.

Demometsän tavoitteena on lisätä metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri metsänkäsittelymenetelmistä. Projektin tutkimusosiossa selvitetään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsänuudistumiseen sekä tarkastellaan ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta verrattuna tasaikäisrakenteiseen metsänkäsittelyyn.

Demoalueet perustettiin syksyllä 2020 Rovaniemelle.

Lisätietoa kohteista ja niiden tietokortit

Kaikki kohteet sijaitsevat Metsähallituksen alueilla Rovaniemellä. Jotta alueiden tilannetta voi tutkia pitkäjänteisesti, on hyvä tarkastella kohteiden lähtöpuustoa ennen alueilla toteutettuja hakkuita.

Kohteiksi valittiin keskenään hieman erilaisia männiköitä. Kohteiden sisäinen vaihtelu pyrittiin minimoimaan maastotarkastusten avulla, ja eri metsänkäsittelyt valittiin maastoon rajatuille koeruuduille arpomalla. Hakkuukertymistä päätellen kohteissa kaikista huolimatta esiintyi jonkin verran myös sisäistä vaihtelua, esimerkiksi Hirvaan ja Saittanulkin lohkoissa. Vaihtelun merkitys tuloksiin kuitenkin tasoittuu keskiarvotiedoissa.

Pääset tutkimaan keskimääräisiä puulajikertymiä puutavaralajeittain alla olevien linkien takaa.

Infocards in English

Lisätietoja hankkeesta

  • Hankkeen kotisivut (luke.fi)
  • Metsähallituksen vastuuhenkilönä hankkeessa toimii suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen, p. 0206397645
  • Hankkeen projektipäällikkönä toimii Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Esa Huhta, p. 0295323510.
Hankkeen toteuttajien tunnukset: Luonnonvarakaskus Luke, Metsähallitus, Metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Päivitetty viimeksi 30.3.2024