Julkaistu 2.5.2023

Vanhojen metsien suojelu: Metsähallitus sitoutuu läpinäkyvään prosessiin

Metsähallitus sitoutuu läpinäkyvään prosessiin valtion vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelemiseksi.

”Luontokadon torjuminen on Metsähallituksen toiminnan ja strategian ytimessä. Suomi on EU:n biodiversiteettistrategiassa sitoutunut suojelemaan vanhat ja luonnonmetsät, ja Metsähallitus haluaa, että valtion mailla tämä tehdään läpinäkyvästi ja parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (LUKE) valmistelevat parhaillaan kansallisesti noudatettavia kriteerejä sekä ohjeistusta suojeltavien kohteiden inventointia varten.

Ohjeiden valmistuttua Metsähallitus tulee kartoittamaan kriteerien mukaiset valtion metsät. Kriteerien edellyttämä inventointi tehdään maastotyönä, ja siinä hyödynnetään koko Metsähallituksen asiantuntemusta. Kartoituksen arvioidaan kestävän kaksi vuotta.

”On tärkeää, että mahdolliset kohteet käydään perusteellisesti läpi ja inventoidaan maastossa. Metsähallituksen Luontopalveluissa on paljon ekologista osaamista, jota voidaan tässä työssä hyödyntää,” sanoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson.

Kartoitustyö tullaan julkaisemaan sekä arvioimaan ulkopuolisen arvioijan toimesta. Tällä Metsähallitus haluaa parantaa prosessin läpinäkyvyyttä.

Kohteiden tunnistamisessa hyödynnetään Metsähallituksen omien tietolähteiden lisäksi eri sidosryhmien ja vapaaehtoisten luontokartoittajien tekemää työtä.

”Saamme eri sidosryhmiltä tärkeää tietoa arvokkaista luontokohteista valtion monikäyttömetsissä. Viime viikolla loppuraporttinsa julkaissut Luonnonmetsä-työryhmä on tehnyt ansiokasta työtä, ja raportin kohteet tullaan käymään läpi kartoituksen yhteydessä. Raportin kohteista huomattava osa on jo nyt toiminnan ulkopuolella tai rajoitetussa käytössä. Jatkamme myös mielellämme keskustelua työryhmän kanssa”, sanoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula.

Kartoitustyön jälkeen eduskunta tekee päätöksen suojeltavista alueista hallituksen esityksestä.

Lisätietoja:
Metsähallitus, pääjohtaja Juha S. Niemelä, p. 0206 39 4201, juha.niemela(at)metsa.fi
Metsähallitus, luontopalvelujohtaja Henrik Jansson, p. 0400 328 759, henrik.jansson(at)metsa.fi
Metsähallitus Metsätalous Oy, toimitusjohtaja Jussi Kumpula, p. 0400 388 614, jussi.kumpula(at)metsa.fi


Lue lisää:
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen valtion mailla: 
https://www.metsa.fi/luonto-ja-kulttuuriperinto/luonnon-monimuotoisuus/