Julkaistu 16.9.2022

Uusi Itämeri-sitoumus tiivistää meriluonnon suojelun yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin kanssa

Sitoumuksessa Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa Baltic Sea Acton Groupille (BSAG) asiantuntijaosaamistaan uusien merellisten suojelukohteiden tunnistamisessa ja suojeluun liittyvien rajoitusten suunnittelussa. Lisäksi merellisiin kunnostus- ja ennallistamiskohteisiin liittyvää, yksityisille maanomistajille suunnattua viestintää pohditaan yhdessä.

Metsähallituksen uusi, vuoden 2025 loppuun jatkuva sitoumus linkittyy tiiviisti BSAG:n tekemään meriluonnon monimuotoisuuden suojelutyöhön. BSAG keskittyy etenkin yksityisten vesialueiden suojelun lisäämiseen, sillä yksityisessä omistuksessa olevat saarten matalat rantavedet ovat usein monimuotoisuudeltaan rikkaita ja toistaiseksi pitkälti suojelua vailla. Tavoitteena on löytää uusia suojeluun sopivia alueita, ja kannustaa maanomistajia vapaaehtoiseen suojeluun.

Suojeltavaksi sopivalla alueella on oltava suojelua kaipaavia luontoarvoja, jotka huomioidaan jokaiselle alueelle erikseen räätälöitävin suojelurajoituksin. BSAG ja Metsähallituksen Luontopalvelut ovat tehneet yhteistyötä jo muutaman vuoden ajan Gullkronan suojelupilotin parissa, jossa Metsähallituksen asiantuntijat auttoivat esimerkiksi suojelualueen rajaamisessa ja suojelurajoitusten muotoilussa.

Litteiden ja kapeiden lehtien muotoista levää kasvaa veden pohjassa.
Rakkohaurua Gullkronan alueella. Kuva: Sonja Gunell, Metsähallitus.

– Metsähallituksen asiantuntija-apu on ollut todella arvokasta Gullkronan suojelutyössä. Nyt solmitun uuden Itämeri-sitoumuksen kautta laajennamme yhteistyötä myös tulevien uusien yksityisten suojelualueiden suuntaan, kertoo BSAG:n projektipäällikkö Anna Klemelä.

Yhteistä viestintää vedenalaisista kunnostus- ja ennallistamismahdollisuuksista

Uusiin suojelualueisiin liittyvien selvitysten lisäksi BSAG ja Metsähallituksen Luontopalvelut suunnittelevat yhteistä viestintää vedenalaisista kunnostus- ja ennallistamistöistä, jotka tarkoittavat käytännössä esimerkiksi meriajokkaan istuttamista hiekkapohjille. Metsähallitus tekee kunnostuksia osana EU-rahoitteista Biodiversea LIFE IP -hanketta, jossa BSAG:kin on mukana. Vesialueilla tehtävät kunnostukset vaativat alueen omistajan luvan, ja yhteisellä viestinnällä halutaankin innostaa omistajia tarjoamaan alueitaan kunnostuskohteiksi.

– Meriluonnonsuojelu on yhteinen asia, joten on luonnollista yhdistää voimat ja tukea toistemme työtä Itämeren monimuotoisuuden turvaamiseksi. Biodiversea-hankkeen myötä tiivistämme yhteistyötä, ja tavoitteena on parantaa yksityisten merialueiden suojelun tilaa, kertoo luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki Metsähallituksen Luontopalveluista.

Sitoumus täydentää Metsähallituksen Itämerihaasteen toimenpideohjelmaa uusin toimintakeinoin.

Lisätietoja

Luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut: anu.riihimaki@metsa.fi

Biodiversea-hanke

Metsähallituksen Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019–2025