Julkaistu 15.8.2022

Uhanalaisille lajeille raivataan uutta elintilaa Sundholmin talkooleirillä Paraisilla

WWF Suomi ja Metsähallituksen Luontopalvelut, tiedote 15.8.2022

Sundholmin saarella vanhat laidunalueet ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet umpeen. WWF:n ja Metsähallituksen talkoolaiset palauttavat nyt niittyjä ja hakamaita alkuperäiseen kuntoonsa, jotta uhanalaiset lajit saavat lisää elintilaa ja laiduneläimet voivat palata hoitamaan saaren luontoa.

Sundholmin saarella Paraisilla on parhaillaan käynnissä kahdeksanpäiväinen WWF:n ja Metsähallituksen Luontopalvelujen järjestämä talkooleiri, jossa parikymmentä vapaaehtoista raivaa puustoa, niittää niittyjä, haravoi niittojätettä sekä rakentaa aitaa arvokkaissa perinneympäristöissä. Saari on menneinä vuosikymmeninä ollut laidun- ja viljelymaata, joka on sittemmin kasvanut umpeen ja laitumille on jopa istutettu kuusia.

– Ennallistamme nyt talkoovoimin näitä saaristolle tyypillisiä, perinteisen karjatalouden muokkaamia niittyjä ja hakamaita takaisin entiseen tilaansa saaren eteläosissa. Metsähallitus on aiemmin kesällä kaatanut täällä kuusikkoa, joten talkoissa siistimme näitä alueita, raivaamme lisää umpeenkasvaneita alueita sekä kunnostamme niittyjä. Lisäksi rakennamme aitoja laiduneläimille, kertoo leirin vetäjänä toimiva Bernt Nordman WWF:stä.

Talkoiden jälkeen laitumille on tarkoitus tuoda lehmiä, jotka ruokailemalla estävät laidunmaita kasvamasta uudelleen umpeen.

– Sundholmin saari on kooltaan suuri, yli 50 hehtaaria, ja siitä vähän yli 30 hehtaaria on Metsähallituksen hallinnassa olevaa luonnonsuojelualuetta. Tarkoitus on, että luonnonsuojelualueesta tulee lähes kokonaisuudessaan laidunaluetta, sanoo suunnittelija Päivi Leikas Metsähallituksen Luontopalveluista.

Saarta luonnehtivat niittyjen ja hakamaiden lisäksi metsäisyys sekä harvinaistuneet lajit. Näitä ovat muun muassa äärimmäisen uhanalainen tylppöorapihlaja (Crataegus monogyna), erittäin uhanalainen suippuorapihlaja (Crataegus rhipidophylla) sekä vaarantunut metsäomenapuu (Malus sylvestris).

– Näitä lajeja kasvaa saaressa hyväkokoisina, varttuneina yksilöinä sekä taimina. Niiden elinkyky paranee, kun poistamme niiden läheltä liiaksi varjostavat puut, Leikas sanoo.

Leiri toteutetaan osana Rannikko-LIFE -hanketta

Euroopan unionin LIFE-rahaston, Natura 2000 -alueiden ja Rannikko-LIFE-hankkeen tunnukset
Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.

Sundholmin talkoot toteutetaan osana Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämää Rannikko-LIFE-hanketta. Hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita Perämereltä Hangon saaristoon sekä Viron pohjoisrannikolla.

Hoitotoimilla torjutaan meneillään olevaa luontokatoa. Sundholmin kaltaiselta kohteelta lajit voivat levittäytyä myös muille alueille, muun muassa Rannikko-LIFE-hankkeessa sekä Helmi-ohjelmassa kunnostettaville perinneympäristöille.

WWF:n ja Metsähallituksen järjestämä kahdeksanpäiväinen talkooleiri Houtskarin Sundholmissa alkoi lauantaina 13.8. ja päättyy 20.8. Kesän viimeinen talkooleiri järjestetään Hämeenlinnan Evolla 27.8.–3.9.

Lisätietoa: 

Ilmastovastaava Bernt Nordman, WWF Suomi, puhelin 050 525 0348, bernt.nordman@wwf.fi 
Suunnittelija Päivi Leikas, Metsähallitus, puhelin 020 6394682, paivi.leikas@metsa.fi