Julkaistu 18.11.2021

Tuulimittaukset käynnistyvät Simon Lyypäkissä

Metsähallitus valmistelee tuulimittausten aloittamista Simon Lyypäkin tuulivoimapuiston hankealueella. Alueelle on suunniteltu noin 40 tuulivoimalan puistoa, joka voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2025–2027.

Hankealue sijaitsee Simon kunnassa keskustaajamasta runsaat 30 km koilliseen. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus (siipien pyyhkäisykorkeus) on maksimissaan 300 metriä maan pinnasta.

Lyypäkin alueelle pystytetään kaksi 170 metriä korkeaa tuulimittausmastoa. Mastoille on haettu kunnasta rakennusluvat ja niiden pystyttäminen alkaa perustusten tekemisellä. Mastot pystytetään marras–joulukuun vaihteessa nosturiautolla ja helikopterilla.

Tuulimittauksia tehdään kaikissa tuulivoimapuistoissa ennen niiden rakentamista. Mittaukset kestävät yleensä 1–2 vuotta, jonka jälkeen mastot puretaan pois ja mittalaitteet siirretään seuraavaan kohteeseen. Mittauksilla varmistetaan tuuliolosuhteet, kuten keskituulennopeus, turbulenttisuus ja tuulen nopeuden vaihtelu eri korkeuksilla.

Myös hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus alkavat

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lainsäädäntöön perustuva menettely, jossa selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot. YVA-menettelyn rinnalla käynnistyy osayleiskaavoitus. Molempien menettelyjen keskeisenä tavoitteena on jakaa tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista sekä kuulla eri osapuolten näkemyksiä.

Lyypäkin tuulivoimapuiston YVA-menettely ja kaavoitus on tarkoitus käynnistyä alkuvuonna 2022. Tällöin tullaan järjestämään myös yleisötilaisuus, jossa Lyypäkin alueen sidosryhmät pääsevät esittämään omat näkemyksensä hankkeesta.  

– Tavoitteenamme on yhteensovittaa ja huomioida eri alueidenkäyttömuotojen, kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien, tarpeet hankesuunnittelussa. Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä ja tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä tarkentuvat YVA-menettelyn ja kaavaprosessin aikana, Metsähallituksen tuulivoiman hankepäällikkö Ville Koskimäki kertoo.

– Yksi käsiteltävistä asioista on puiston liittäminen kantaverkkoon. Siitä on erilaisia vaihtoehtoja, joita tutkitaan vielä tarkemmin ja niitä esitellään myös sidosryhmille, Koskimäki jatkaa.

Metsähallitus edesauttaa Suomen ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Yksi keinoista on fossiilivapaan energiantuotannon kasvattaminen. Siksi kehitämme tuulivoimahankkeita eri puolilla Suomea valtion maa- ja vesialueilla.

Lisätiedot

Tuulivoiman hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki, ville.koskimaki@metsa.fi, puh. 0206394021
Simon Lyypäkin hankkeen verkkosivu