Julkaistu 26.10.2020

Sotkamon Palovaarassa sovitetaan yhteen liito-oravan suojelua ja metsätaloutta

Suunnittelija Ossi Perälä merkkaamassa käsittelykohteita ja asettelemassa infotauluja Palovaaran lumisessa mesässä. Kuva Jussi Moilanen

Metsähallitus on aloittamassa metsänkäsittelyn Sotkamon Palovaarassa, joka on yksi elokuussa 2018 käynnistyneen Liito-orava-LIFE -hankkeen kohteista. Hankkeen päätavoitteena on parantaa liito-oravan suojelutasoa Euroopassa.
Liito-orava-LIFE-hankkeen keskeinen käytännön tavoite on löytää hyviä tapoja turvata liito-oravan elinolosuhteet esimerkiksi kaupunkirakentamisen ja metsätalouden arjessa.

Palovaarassa on jo aiemmin todettu esiintyvän liito-oravia. ”Metsähallituksen Luontopalvelut ja Luonnonsuojeluliitto ovat yhdessä ja erikseen inventoineet alueen hankekesänä 2019”, kertoo Ari Jäntti, Suomen luonnonsuojeluliiton Liito-orava-LIFE hankekoordinaattori.

Kolopuiden ja risupesien lisäksi on myös selvitetty liito-oravan tarvitsemat ruokailualueet sekä kulkuyhteydet ympäröiville liito-oravapaikoille. Todettujen pesäpaikkojen ympärille on tehty lisääntymis- ja levähdyspaikkarajauksia liito-oravaesiintymän turvaamiseksi.

Kohteen metsätoimenpidesuunnitelmaa on käsitelty hankkeen kohdesuunnitteluprosessissa, johon hankekumppanit ovat voineet osallistua ja jossa metsätalous ja liito-oravan riittävä suojelu on soviteltu yhteistyössä asiantuntijavoimin.
Hankkeessa selvitetään myös aivan uutta kartoitustapaa: hajukoirien tarkkanenäisyyttä. Sotkamon Palovaarassa koirakartoituksen tekivät heinäkuussa ammattilaiskoirat ohjaajineen.

Metsähallitus toteuttaa Palovaaran kohdealueella peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiin lukeutuvaa pienalakasvatusta. ”Kohdealueen varttuneen metsän alueille tehdään neljä, pinta-alaltaan suhteellisen pienikokoista (noin 4-9 aaria) pienkasvatusalaa, joilta vallitseva puustokerros poistetaan. Pienalojen lisäksi metsää käsitellään lisäksi pienialaisesti varovaisin poimintahakkuin.”, kertoo suunnittelija Ossi Pesälä Metsähallitus, Metsätalous Oy:stä. Haavat ja muut lehtipuut jätetään pääsääntöisesti korjuutoimenpiteiden ulkopuolelle. Lisäksi liito-oravalle tärkeiden haapojen tulevaisuutta turvataan avaamalla taimille kasvutilaa ja aitaamalla niitä.

Lisätietoja hankkeesta:
Metsähallitus Luontopalvelut, Liito-orava-LIFE-hanke, projektipäällikkö Eija Hurme p. 0206396022

Palovaaran kohteesta:
Metsähallitus Metsätalous Oy, ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen p. 0206396662
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Jussi Moilanen p. 040 5863618
Suomen luonnonsuojeluliiton Liito-orava-LIFE hankekoordinaattori Ari Jäntti, p. 040 7741983

Hankkeen www-sivut: https://www.metsa.fi/projekti/liito-orava-life/

Liito-orava LIFE -hanke on hieno esimerkki yhteistyöstä:
Vuonna 2018 käynnistynyttä, lähes seitsemän vuotta kestävää yhteistyöhanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankkeessa ovat mukana muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen metsäkeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK sekä Metsähallitus Metsätalous Oy. Kumppanitahoja on kaikkiaan 18, joista viisi on Virosta. Hankkeen tavoitteena on liito-oravan suojelun tason parantaminen. Hanke kattaa liito-oravan koko levinneisyysalueen EU:n alueella eli Suomen ja Viron.
Liito-orava LIFE -hankkeessa metsäalan ja luonnonsuojelun asiantuntijat suunnittelevat yhdessä hyviä käytännön metsänkäsittelyn toimintamalleja talousmetsiin. Hyviä käytäntöjä haetaan myös kaavoituksen tarpeisiin kaupungeissa, ja ympäristökasvatuksen ja näyttelyiden avulla tietoisuutta liito-oravasta ja sen elintavoista lisätään ympäri Suomen.