Julkaistu 21.5.2021

Saimaannorppakantaan syntyi 86 kuuttia

Metsähallituksen saimaannorppien pesätarkistuksissa löydettiin tänä vuonna 76 kuuttia. Kokonaissyntyvyydeksi arvioidaan 86 poikasta. Talvi 2021 oli suotuisa norpan pesinnälle. Alkutalvi oli lämmin, mutta tammikuun lopun lumisateiden ansioista Saimaan rannoille kinostui riittävästi lunta pesintään. Pesien etsinnässä oli mukana noin sata vapaaehtoista pesälaskijaa. 

– Saimaannorppien pesälaskenta oli kattava. Pesimäalueesta saatiin kartoitettua noin 90 prosenttia. Luvut täsmentyvät vielä syksymmällä kanta-arvion teon yhteydessä. Syntyneistä kuuteista kahdeksan kuoli pesintäaikaan. Noin 10 prosentin kuuttikuolleisuutta voidaan pitää normaalina norppakannassa, kertoo suojelubiologi Lauri Liukkonen Metsähallituksesta.

Kaksi hyljettä kurkistaa veden pinnalle, saimaannorppa ja poikanen.
Saimaannorppa ja kuutti. Kuva: Miina Auttila.

Viitenä vuonna peräkkäin Saimaalla on havaittu yli 80 kuuttia. Kuuttituotos viittaa hieman yli 400 norpan kantaan.

– Keskimäärin norppakannoissa syntyvyys on noin 20 prosenttia kannan koosta. Arvio saimaannorpan talvikannan koosta saadaan valmiiksi syksyllä, kun keväällä kerätty laaja havaintoaineisto on analysoitu, kertoo ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta.

Norppien lisääntymistulos ja kuolleisuus arvioidaan vuosittain. Pesälaskenta on välttämätöntä saimaannorpan kannan seuraamiseksi ja suojelutoimien toteuttamiseksi. Lukuisat vapaaehtoiset, WWF Suomi, ja Itä-Suomen yliopisto avustavat Metsähallitusta pesälaskennoissa.

– Kahden kuutin syntyminen Kyläniemen eteläpuolelle viittaa eteläisen norppakannan hitaaseen leviämiseen entisille elinalueilleen, arvioi 40 vuotta Etelä-Saimaalla saimaannorppakantaa seurannut WWF:n Ismo Marttinen.

Lisätietoja:

Metsähallitus, Luontopalvelut:

Suojelubiologi Lauri Liukkonen, puh. 040 152 531

Ylitarkastaja Tero Sipilä, puh. 0400 659 668

WWF Suomi:
WWF aluevastaava Ismo Marttinen, puh. 050 434 9591

ALUE HAVAITUT KUUTIT ARVIOITU SYNTYVYYS
Pyhäselkä-Jänisselkä 1 1
Orivesi 2 2
Pyyvesi ja Enonvesi 1 2
Kolovesi 1 1
Joutenvesi 4 4
Haukivesi ja Haapavesi 18 20
Pihlajavesi 25 30
Puruvesi 2 2
Tolvanselkä Haapaselkä 5 5
Katosselkä 2 3
Luonteri 1 2
Lietvesi 4 4
Petranselkä – Yövesi 8 8
Suur-Saimaa (Ilkonselkä yms.) 2 2
Koko Saimaa 76 86