Julkaistu 5.7.2021

Saimaannorpan kuutti kuoli verkkoon perjantaina 2.7. Pihlajavedellä

Saimaannorpan urospoikanen kuoli verkkoon perjantaina 2.7.2021 Pihlajavedellä. Verkko oli toukokuussa annetun asetuksen mukainen.

Metsähallitus sai perjantai-iltapäivänä ilmoituksen kuhan pyyntiin tarkoitettuun verkkoon menehtyneestä saimaannorpan kuutista. Kuutti oli 20-kiloinen uros.

Verkko oli säädösten mukainen. Kolme metriä korkea ja 60 metriä pitkä verkko oli ankkuroitu molemmista päistä kivillä, ja pyydyspaikan syvyys oli 6–7 metriä. Verkko oli myös vahvuudeltaan asetuksen mukainen.

Metsähallitus kiittää kalastajaa siitä, että hän teki asianmukaisen ilmoituksen kuutin menehtymisestä.

Toukokuussa annetun asetuksen tarkoitus on suojella saimaannorppaa kalastuskuolemilta

Verkkokalastus on täysin kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joilla kalastuskielto päättyy 20.6. Heinäkuun alusta alkaen kalastus on sallittua 8.5. voimaan tulleen asetuksen mukaisesti, ja sen tavoitteena on vähentää saimaannorppien menehtymisiä kalanpyydyksiin.

Asetuksen mukaan verkkojen madaltaminen pystylangoilla on kiellettyä, ja kalastajien pitää ankkuroida verkot avovesiaikana. Pakoaukolliset rysät ovat tietyin edellytyksin sallittuja, ja katiskojen ja rysien tulee jatkossakin olla rakenteeltaan norppaturvallisia. Asetus myös kieltää ympärivuotisesti riimuverkkojen ja vahvalankaisten verkkojen käytön.

Heinäkuu on suuri riski kuuteille – suosi vapakalastusta ja katiskapyyntiä

Saimaannorpan kuuteilla on suuri riski menehtyä kalaverkkoihin heinäkuussa, ennen kuin niiden paino on kasvanut riittävästi. Siksi heinäkuussa kannattaa kalastaa katiska- ja vapapyynnillä saimaannorpan elinalueilla. Katiskoiden nielut tulee kuitenkin olla vahvistettuja, jotta norppa ei pysty missään olosuhteissa leventämään nielua yli 15 cm:n suuremmaksi.

Saimaannorppaemo ja kuutti ihan vierekkäin tyynessä järvessä.
Kuva: Miina Auttila.

Lisätiedot syntyneistä ja kuolleista saimaannorpista:

saimaannorppa (metsa.fi)