Julkaistu 5.9.2023

Ruotsin Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen ensimmäinen yhteinen hallintosuunnitelma – nyt on aika antaa palautetta

Merenkurkun saaristo on yhdessä Ruotsin Korkearannikon kanssa maailmanperintökohde. Metsähallitus ja Västernorrlandin läänihallitus laativat nyt ensimmäisen yhteisen hallintosuunnitelman rajat ylittävälle maailmanperintökohteelle. Syyskuun alusta lokakuun puoliväliin on mahdollista antaa palautetta suunnitelman luonnoksesta. Tämä suunnitelma keskittyy maailmanperinnön arvojen hallintaan ja korostaa niitä painopistealueita ja toimenpiteitä, joista Västernorrlandin lääninhallitus ja Metsähallituksen Luontopalvelut voivat vastata. Aiemmissa suunnitelmissa on käsitelty Korkearannikkoa ja Merenkurkun saaristoa erikseen.

Hallintosuunnitelman tarkoitus

Tämän suunnitelman tarkoituksena on esittää Korkearannikon ja Merenkurkun saariston hallinnan suuntaviivat, jotta maailmanperintökohteen eri osia hallinnoidaan tarkoituksenmukaisesti kohti yhteisiä tavoitteita. Suunnitelmassa määritellään maailmanperintökohteen arvot, kerrotaan näiden arvojen suojelemisesta, kuvataan hallinto-organisaatio sekä asetetaan hallinnoinnin tavoitteet ja suunta.

– Tämä suunnitelma on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille Korkearannikon ja Merenkurkun saariston pitkäjänteiseen hoitoon, hallinnointiin ja kehittämiseen osallistuville tahoille. Suunnitelmalla edistetään ainutlaatuisen geologisen maiseman hoitoa ja säilymistä tuleville sukupolville, kertoo Metsähallituksen maailmanperintökoordinaattori Malin Henriksson.

Suunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova eikä korvaa esimerkiksi maiden lainsäädännön mukaisia maan- ja vedenkäytön suunnittelu- ja ohjausasiakirjoja. Suunnitelma ei kata sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kysymyksiä ja toimenpiteitä, joista muilla toimijoilla on suurempi vastuu.

– Painopisteenä on parantaa asukkaiden ja eri toimijoiden mahdollisuuksia osallistua maailmanperintöasioihin, lisätä tietoisuutta tästä ainutlaatuisesta alueesta ja parantaa sen saavutettavuutta, Henriksson sanoo.

Yhteistyö taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvissä asioissa, kuten elinkeinoelämän kehittämisessä, on tärkeää, mutta nämä asiat eivät kuulu lääninhallituksen ja Metsähallituksen tehtäviin eikä niitä siksi käsitellä suunnitelmassa.

Osallistu suunnitteluun

Uusi hallintasuunnitelma on voimassa vuoteen 2030 saakka. Kaikki kiinnostuneet voivat 18. 10. asti kommentoida hallintasuunnitelmaluonnosta. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa ”Korkearannikon / Merenkurkun saariston hallintosuunnitelma, palaute”.

Saatua palautetta ja lausuntoja käsitellään lokakuun puolivälin jälkeen ja suunnitelma viimeistellään tämän vuoden loppuun mennessä. Maailmanperintökohteen yhteistyöryhmä, Metsähallitus ja lääninhallitus vahvistavat suunnitelman, joka julkaistaan sähköisenä. Suunnitelman väliarviointi ja toimenpiteiden tarkastelu tapahtuu vuonna 2026.

Lyhyesti maailmanperintökohteesta

Korkearannikko valittiin maailmanperintökohteeksi vuonna 2000. Aluetta laajennettiin Merenkurkun saaristolla vuonna 2006, jolloin syntyi rajat ylittävä maailmanperintökohde. Korkearannikko ja Merenkurkun saaristo on maailmanperintökohde, koska tämä on maailman paras paikka viimeisimmän jääkauden jälkeisen maankohoamisen kokemiseen ja ymmärtämiseen.  Maailmanperinnön hallinnan ja koordinoinnin päävastuu Merenkurkun saaristossa on Metsähallituksen Rannikon Luontopalveluilla ja päävastuu Korkearannikon alueella on Västernorrlandin lääninhallituksella.

Meren rannalla matalaa kivikkoa.
Merenkurkun saaristoa, Björkö. Kuva: Malin Henriksson.

Lisätietoa:

Maailmanperintökoordinaattori Malin Henriksson, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut. Sähköposti: malin.henriksson@metsa.fi

Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen hallintosuunnitelma, luonnos (pdf), sivulla www.metsa.fi/projekti/korkearannikon-ja-merenkurkun-hallintosuunnitelma/

Merenkurkun maailmanperintöalue (luontoon.fi/merenkurkku)

Korkearannikon ja Merenkurkun saariston yhteinen verkkoportaali (https://highcoastkvarken.org/fi/etusivu)