Meren rannalla matalaa kivikkoa.
Merenkurkun saaristoa, Björkö. Kuva: Malin Henriksson.

Merenkurkun saaristo on yhdessä Ruotsin Korkearannikon kanssa maailmanperintökohde. Metsähallitus ja Västernorrlandin läänihallitus ovat laatineet nyt ensimmäisen yhteisen hallintosuunnitelman rajat ylittävälle maailmanperintökohteelle. Tämä suunnitelma keskittyy maailmanperinnön arvojen hallintaan ja korostaa niitä painopistealueita ja toimenpiteitä, joista Västernorrlandin lääninhallitus ja Metsähallituksen Luontopalvelut voivat vastata. Aiemmissa suunnitelmissa on käsitelty Korkearannikkoa ja Merenkurkun saaristoa erikseen.

Hallintosuunnitelman tarkoitus

Tämän suunnitelman tarkoituksena on esittää Korkearannikon ja Merenkurkun saariston hallinnan suuntaviivat, jotta maailmanperintökohteen eri osia hallinnoidaan tarkoituksenmukaisesti kohti yhteisiä tavoitteita. Suunnitelmassa määritellään maailmanperintökohteen arvot, kerrotaan näiden arvojen suojelemisesta, kuvataan hallinto-organisaatio sekä asetetaan hallinnoinnin tavoitteet ja suunta.

Suunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova eikä korvaa esimerkiksi maiden lainsäädännön mukaisia maan- ja vedenkäytön suunnittelu- ja ohjausasiakirjoja. Suunnitelma ei kata sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kysymyksiä ja toimenpiteitä, joista muilla toimijoilla on suurempi vastuu.

Painopisteenä on parantaa asukkaiden ja eri toimijoiden mahdollisuuksia osallistua maailmanperintöasioihin, lisätä tietoisuutta tästä ainutlaatuisesta alueesta ja parantaa sen saavutettavuutta.

Yhteistyö taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvissä asioissa, kuten elinkeinoelämän kehittämisessä, on tärkeää, mutta nämä asiat eivät kuulu lääninhallituksen ja Metsähallituksen tehtäviin, eikä niitä siksi käsitellä suunnitelmassa.

Suunnittelun vaiheet

Uusi hallintasuunnitelma on voimassa vuoteen 2030 saakka. Kaikki kiinnostuneet saivat 18.10.2023 asti kommentoida hallintasuunnitelmaluonnosta. Suunnitelman väliarviointi ja toimenpiteiden tarkastelu tapahtuu vuonna 2026.

Korkearannikon / Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen hallintosuunnitelma (julkaisut.metsa.fi)

Lyhyesti maailmanperintökohteesta

Korkearannikko valittiin maailmanperintökohteeksi vuonna 2000. Aluetta laajennettiin Merenkurkun saaristolla vuonna 2006, jolloin syntyi rajat ylittävä maailmanperintökohde. Korkearannikko ja Merenkurkun saaristo on maailmanperintökohde, koska tämä on maailman paras paikka viimeisimmän jääkauden jälkeisen maankohoamisen kokemiseen ja ymmärtämiseen. Maailmanperinnön hallinnan ja koordinoinnin päävastuu Merenkurkun saaristossa on Metsähallituksen Rannikon Luontopalveluilla ja päävastuu Korkearannikon alueella on Västernorrlandin lääninhallituksella.

Luontotornista kuvatussa merenrannan maisemassa matalia ja kapeita, saman suuntaisia saaria ilta-auringossa.
Merenkurkun maailmanperintöalueen moreenimaisemaa. Kuva: Pekka Lehtonen, Metsähallitus.

Lisätietoa

Maailmanperintökoordinaattori Malin Henriksson, Metsähallitus. Sähköposti: malin.henriksson@metsa.fi

Merenkurkun maailmanperintöalue (luontoon.fi/merenkurkku)

Korkearannikon ja Merenkurkun saariston yhteinen verkkoportaali
https://highcoastkvarken.org/fi/etusivu/

Päivitetty viimeksi 17.1.2024