Julkaistu 29.6.2021

Raahen saaristossa raivataan elintilaa uhanalaisille lajeille ja linnuille – pusikoiden alta paljastuu perinteinen saaristomaisema

Raahen saaristossa jatketaan kunnostusraivauksia kesällä 2021. Saaristo on sekä luontoarvoiltaan että linnustoltaan arvokasta aluetta, ja umpeen kasvaminen kaventaa lajien elintilaa ja uhkaa lintujen pesintää. Työt ovat osa Rannikko-LIFE-hanketta ja ne toteutetaan Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Raahen kaupungin yhteistyönä.

Raahen saariston maisema on viime vuosikymmeninä muuttunut huomattavasti, kun saaret ja luodot ovat paikoin kasvaneet pahasti umpeen. Taustalla on laidunnuksen loppuminen ja Perämeren rehevöityminen. 

–Saariston kävijät ovat kertoneet, että 30 vuotta sitten saaret olivat vielä ihan eri näköisiä. Itse olen kolunnut saaristoa kymmenen vuotta ja huomannut muutoksen siinäkin ajassa. Esimerkiksi hiekkarannat uhkaavat hävitä heinikon ja pajun alle, kertoo Raahen kaupungin luontopajan ohjaaja Aki Leppälä. 

Raivausten piirissä on yhteensä 16 saarta ja lintuluotoa. Isommilla saarilla poistetaan pusikoita ja nuorta puustoa, kun taas suurempia puita säästetään. Kun avoimia elinympäristöjä palautetaan, saarten eliölajit saavat lisää elintilaa. Raahen saaristosta löytyy useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja sekä arvokkaita luontotyyppejä, kuten uhanalaisiin perinnebiotooppeihin kuuluvia ketoja ja niittyjä. 

Lintuluodot raivataan kokonaan avoimiksi. Maannousun ja Perämeren rehevöitymisen myötä lintuluodot kasvavat umpeen, jolloin lintujen pesäpaikat katoavat ja ne joutuvat tekemään pesänsä tyrskyrajan alapuolelle kesämyrskyjen armoille. Raahen saaristossa on erityisen runsas pesivä vesi- ja rantalinnusto. 

Työt jakautuvat usealle vuodelle. Tämän kesän työt aloitettiin kesäkuun alkupuolella ja ne jatkuvat pitkälle syksyyn. Lintuluodoilla raivaukset tehdään pesimäajan jälkeen. 

Töiden suunnittelusta vastaa Metsähallitus, raivaustyöt toteuttaa Raahen kaupungin työtoiminnan luontopaja. Urakka aloitettiin viime syksynä, ja heti kävi selväksi, että raivattavaa riittää. 

– Kellossa raivasimme hehtaarin kokoisen alueen ja raivausjätteistä syntyi 15 isoa kokkoa. Saari on nyt paljon kauniimpi. Umpinaisen pöheikön tilalla on näyttävä luonnonniitty, joka näkyy merelle asti, Aki Leppälä kuvailee. 

Lisätietoja: 

Suojelubiologi Outi Isokääntä, Metsähallitus, Luontopalvelut, outi.isokaanta@metsa.fi, puh. 040 631 4925 

Kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen, Raahen kaupunki, paula.pihkanen@raahe.fi, puh. 040 830 3171 

Luontopajan ohjaaja Aki Leppälä, Raahen kaupunki, aki.leppala@raahe.fi, puh. 040 130 3887 

Euroopan unionin LIFE-rahaston, Natura 2000 -alueiden ja Rannikko-LIFE-hankkeen tunnukset