Julkaistu 4.6.2024

Pohjoismainen CLAP-hanke: Ilmastonmuutokseen varautumista yhteistyössä pohjoisilla suojelualueilla

Uudessa Climate change communication and adaptation in Arctic protected areas (CLAP) -hankkeessa parannetaan organisaatioiden ymmärrystä ja kyvykkyyksiä varautua ilmastonmuutokseen. Hankkeessa huomioidaan ilmastonmuutos pilottialueiden suunnittelussa, testataan virkistyskäytössä ja huollossa ilmastoreiluja ratkaisuja, uudistetaan asiakasviestintää ilmastonäkökulmaan, yhteistyössä Pohjoismaisten kumppaneiden kanssa.

Ilmastonmuutos etenee pohjoisilla alueilla kiihtyvää tahtia aiheuttaen erilaisia haasteita suojelualueiden hoidolle esimerkiksi lämpenevien talvien ja hydrologisten muutosten seurauksena. Muuttuvat olosuhteet uhkaavat herkkiä lajeja ja luontotyyppejä.

Vuoden 2026 loppuun asti pyörivässä CLAP-hankkeessa suojelualueiden hoitajat oppivat ja pilotoivat systemaattista lähestymistapaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Projekti keskittyy virkistyskäytön ja luontomatkailun kärkikohteisiin Pohjois-Suomessa, -Ruotsissa ja -Norjassa. Suomessa ennakoimme keskeisiä ilmastoriskejä suosituilla tai hoidon kannalta haastavilla suojelualueilla Oulangan ja Pallas-Yllästunturin kansallispuistoissa.

”Opimme, miten ilmastonmuutokseen varaudutaan suojelualueiden hoidossa uusimman ilmastotiedon ja -skenaarioiden sekä muualla maailmassa toteutettujen hyvien varautumiskäytäntöjen pohjalta. Tuotamme ilmastonmuutokseen varautumisen -koulutusohjelma materiaaleineen ja laaditaan varautumisen pilottisuunnitelmia. Lisäksi tavoitteena on tuottaa esimerkiksi ilmastoviisaan taukopaikan malli”, sanoo projektipäällikkö Heidi Siira Metsähallituksen Luontopalveluista.

Asiakasviestinnässä keskitytään ilmastovastuullisuuteen ja asiakasturvallisuuteen. Tavoitteena on myös tuottaa yhteistä näyttelysisältöä ilmastonmuutoksesta taiteen keinoin.

”Yhteistyön laajentuminen ja tiivistyminen Ruotsin Abiskon kansallispuiston ja luontokeskuksen ja Pohjois-Norjassa sijaitsevan Reisan kansallispuiston ja Haltin luontokeskuksen sekä Pasvikin luonnonpuiston kanssa on iso tulevaisuuden mahdollisuus. Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet arktisilla suojelualueilla ovat yhteisiä.”

Hankkeen rahoitus ja toteuttajat

Hanke saa rahoitusta rajat ylittävän yhteistyön Interreg Aurora -ohjelmasta. Hankkeen budjetti on 2 miljoonaa euroa. Luontopalveluiden osuus budjetista on 800 000 euroa, josta 65 prosenttia on Interreg Aurora -rahoitusta.

Hankkeen päätoteuttaja on Norrbotten County Administrative Board Ruotsissa. Osa- toteuttajana Metsähallituksen Luontopalvelujen lisäksi on Norjasta Reisa National Park Board, Halti Visitor Centre sekä County Governor of Troms and Finnmark, Pasvik Nature Reserve.

Lisätietoja

Tunnus, jossa on EU:n tähtilippu sekä tekstit Interreg Aurora ja Co-funded by the European Union.