Nuori tyttö seisoo talvella osittain sulan joen äärellä.
Oulangan kansallispuisto talvella.

Ajankohtaista

Pohjoismainen CLAP-hanke: Ilmastonmuutokseen varautumista yhteistyössä pohjoisilla suojelualueilla (tiedote 4.6.2024)

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja viestintään keskittyvässä projektissa parannetaan organisaatioiden ymmärrystä ja kyvykkyyksiä varautua ilmastonmuutokseen, huomioidaan ilmastonmuutos pilottialueiden suunnittelussa, testataan virkistyskäytössä ja huollossa ilmastoreiluja ratkaisuja, uudistetaan asiakasviestintää ilmastonäkökulmasta sekä vakiinnutetaan yhteistyön Pohjoismaisten kumppaneiden kanssa.

Ilmastonmuutos etenee pohjoisilla alueilla kiihtyvää tahtia aiheuttaen erilaisia haasteita suojelualueiden hoidolle mm. lämpenevien talvien ja hydrologisten muutosten seurauksena. Tähän asti tiedostetut haasteet liittyvät mm. asiakasturvallisuuteen, kenttätyön turvallisuuteen ja retkeilypalvelujen ylläpitoon. Muuttuvat olosuhteet uhkaavat myös herkkiä lajeja ja luontotyyppejä.

Ilmastonmuutokseen varautuminen on suojelualueiden hoidossa ratkaisevan tärkeää kestävän ja turvallisen retkeilykokemuksen tarjoamiseksi sekä luonnonvarojen säilyttämiseksi. Päivitetyt suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet antavat hyvät raamit ja suositukset varautumistyöhön. Käytännön tason toimintamalleja ei kuitenkaan ole jalkautettu ja ohjeita systemaattiseen varautumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin aluetason suunnittelussa ei vielä ole käytettävissä. Periaatteiden jalkauttaminen edellyttää siis osaamisen parantamista ja työohjeiden kehittämistä.

Interreg Aurora -rahoitteisen Climate change communication and adaptation in Arctic protected areas -hankkeen (CLAP) rajat ylittävän yhteistyön kautta Pohjois-Norjan, Ruotsin ja Suomen suojelualueiden hoitajat oppivat ja pilotoivat systemaattista lähestymistapaa ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitteluun. Projekti keskittyy virkistyskäytön ja luontomatkailun kärkikohteisiin Pohjois-Suomessa, -Ruotsissa ja -Norjassa. Suomessa ennakoimme keskeisiä ilmastoriskejä suosituilla tai hoidon kannalta haastavilla suojelualueilla Oulangan ja Pallas-Yllästunturin kansallispuistoissa. Projektissa opimme, miten ilmastonmuutokseen varaudutaan suojelualueiden hoidossa uusimman ilmastotiedon ja -skenaarioiden sekä muualla maailmassa toteutettujen hyvien varautumiskäytäntöjen pohjalta.

Projektissa tuotetaan ilmastonmuutokseen varautumisen -koulutusohjelma materiaaleineen ja laaditaan varautumisen pilottisuunnitelmia projektin kärkikohteille. Projekti mahdollistaa varautumistyön sisällyttämisen osaksi Luontopalveluiden suunnittelukäytäntöjä.

Lisäksi mahdollistamme ilmastoviisaiden innovaatioiden syntymisen virkistyskäytössä ja suojelualueiden hoidossa Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteistyönä. Tavoitteena on tuottaa mm. ilmastoviisaan taukopaikan malli ja sen viestintäkampanja.

Asiakasviestinnässä otetaan haltuun ilmastotiedosta viestiminen. Viestintämateriaalien tulokulmina ovat ilmastovastuullisuus ja asiakasturvallisuus. Tavoitteena on myös tuottaa yhteistä näyttelysisältöä ilmastonmuutoksesta taiteen keinoin.

Yhteistyön laajentuminen ja tiivistyminen mm. Ruotsin Abiskon kansallispuiston ja luontokeskuksen sekä Pohjois-Norjassa sijaitsevan Reisan kansallispuiston ja Haltin luontokeskus sekä Pasvikin luonnonpuisto kanssa on iso tulevaisuuden mahdollisuus. Hanke mahdollistaa henkilöstövaihdon ja kumppaniorganisaatioiden kanssa luodaan yhteistyömalli, jotta hankkeen aikana syntyneet rajat ylittävät verkostot voivat jatkaa myös hankkeen päätyttyä.

Lisäämällä arktisten suojelualueiden hoitajien tietämystä, kapasiteettia ja keinoja sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uusiin olosuhteisiin sekä viestimällä siitä aktiivisesti pystymme paremmin varautumaan muuttuvan ilmaston riskeihin ja sopeutumaan niihin.

Projektin virallinen kotisivu löytyy Interreg Aurora -rahoitusohjelman kansainväliseltä sivulta CLAP – Climate change communication and adaptation of Arctic protected areas – Interreg Aurora (interregaurora.eu).

Hankkeen rahoitus ja toimijat

Hanke alkoi 1.3.2024 ja päättyy 31.12.2026. Hanke saa rahoitusta rajat ylittävän yhteistyön Interreg Aurora -ohjelmasta. Hankkeen budjetti on 2 013 233 €. Luontopalveluiden osuus budjetista on 800 324 €, josta 520 211 € (65 %) in Interreg Aurora -rahoitusta. Kansallinen vastinrahoitus on 196 079 € (24,5 €) ja omarahoitusosuus 84 034 € (10,5) %.

Hankkeen päätoteuttaja on Norrbotten County Administrative Board Ruotsissa. Osa- toteuttajana Metsähallituksen Luontopalvelujen lisäksi on Norjasta Reisa National Park Board, Halti Visitor Centre sekä County Governor of Troms and Finnmark, Pasvik Nature Reserve.

Hankekumppaneiden ja rahoittajien tunnukset.

Päivitetty viimeksi 4.6.2024