Julkaistu 8.12.2020

Pisavaaran luonnonpuisto Rovaniemen ja Tervolan rajalla saamassa uuden järjestyssäännön

Metsähallitus on antanut päätöksen Rovaniemen ja Tervolan kunnissa sijaitsevan Pisavaaran luonnonpuiston järjestyssäännöstä. Järjestyssäännössä määrätään mikä luonnonpuistossa on sallittua ja mikä kiellettyä toimintaa.

Lähes 5000 hehtaarin laajuinen Pisavaara on vanhimpia luonnonpuistojamme. Se on perustettu vuonna 1938 Etelä-Lapin vaarojen metsien ja niiden eliöstön säilyttämiseksi ensisijaisesti tieteellistä tutkimusta varten.

Metsähallitus on antanut luonnonsuojelulain nojalla päätöksen Pisavaaran luonnonpuiston järjestyssäännöstä. Päätös kumoaa alueen aiemman haltijan Metsäntutkimuslaitoksen vuonna 1993 antaman järjestyssäännön. Uudessa järjestyssäännössä ei ole merkittäviä muutoksia vanhaan verrattuna.

Järjestyssäännön mukaan Pisavaaran luonnonpuistossa liikkuminen on sallittu vain Metsähallituksen luvalla. Pisavaaran luonnonpuistossa ei siis saa retkeillä. Poronhoidon edellyttämä liikkuminen on luonnonpuistossa sallittu.

Luonnonpuistoissa tiukat suojelusäännökset – retkeily ei yleensä sallittua

Maamme 19 luonnonpuistoa on perustettu tieteellisiin ja opetuksellisiin tarkoituksiin ja luonnon suojelemiseksi. Ne säilytetään luonnontilaisina vertailualoina tutkimusta varten, jotta luonnon omaa muutosta voitaisiin seurata.

Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin esimerkiksi kansallispuistojen. Luonnonpuistoissa ei yleensä saa liikkua ilman lupaa. Lupia myönnetään lähinnä vain tieteellisiin ja opetuksellisiin tarkoituksiin.

Retkeily ei siis ole sallittu luonnonpuistoissa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Muutamassa luonnonpuistossa kulkee retkeilyreitti, jolta ei saa poiketa muualle kuin reitin viereisille retkeilyrakenteille. Lapissa retkeilyreitit kulkevat Mallan, Sompion ja Kevon luonnonpuistojen läpi.

Pisavaaralle haikaileville luonnonpuiston kaltaisia metsä- ja vaaraympäristöjä löytyy läheiseltä Kätkävaaralta sekä hieman pohjoisemmalta Louevaaralta, joissa molemmissa on retkeily sallittu toisin kuin Pisavaaran luonnonpuistossa.

Lisätietoa

  • Erikoissuunnittelija Katja Sandgren, puhelin 040 6311581
  • Aluepäällikkö Elina Stolt, puhelin 0400 398983
  • Maamme luonnonpuistot