Julkaistu 25.1.2021

Osallistu luonnonvarasuunnitteluun vastaamalla karttakyselyyn – Metsähallitus kartoittaa kansalaisille tärkeitä paikkoja Enontekiöllä, Utsjoella, Inarissa ja Sodankylän pohjoisosissa

Avoimessa karttakyselyssä kartoitetaan kansalaisille tärkeitä alueita, reittejä ja paikkoja sekä valtion maista ja vesistä saatavia hyötyjä. Kyselyssä voi myös antaa toiveita tai kehitysideoita alueen metsänkäsittelyn tai -hoidon suhteen. Vastauksia hyödynnetään saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman laadinnassa.

Metsähallitus käynnisti syksyllä valtion maa- ja vesialueiden luonnonvarojen käyttöä vuosina 2022-2027 ohjaavan luonnonvarasuunnitelman laadinnan saamelaisten kotiseutualueella. Suunnitelma-alue kattaa Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Sodankylän pohjoisosat. Suunnitteluun osallistuu laaja joukko saamelaisten kotiseutualueen asukkaita ja Metsähallituksen sidosryhmiä. Lisätietoja luonnonvarasuunnittelusta saamelaisten kotiseutualueella

Kysely on vastattavissa 28.2.2021 saakka. Vastaaminen vie 15-20 minuuttia. Pääset kyseyyn tästä tai osoitteessa mpt.link/metsahallitus.

Kysely on avoin kaikille asuinpaikasta riippumatta. Kysymyksiin vastataan anonyymisti. Vastauksia hyödynnetään luonnonvarasuunnittelun ohella Lapin ammattikorkeakoulun saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaa käsittelevässä opinnäytetyössä.

Kyselyn täyttäminen on mahdollista vain suomeksi. Jos haluat kertoa sinulle tärkeistä paikoista, reiteistä ja maisemista tai kehittämistä kaipaavista alueista pohjoissaameksi, inarinsaameksi tai koltansaameksi, ilmoitathan siitä sähköpostitse osoitteeseen: olli.lipponen@metsa.fi.

Jearahallama deavdin lea vejolaš dušše suomagillii. Jus háliidat muitalit dutnje dehálaš báikkiin, máđijain ja eanadagain dahje ovddideami gáibidan guovlluin davvisámegillii, anárašgillii dahje nuortalašgillii, almmuhathan das šleađgapoasttain čujuhussii: olli.lipponen@metsa.fi.

Lisätietoja:
Olli Lipponen, projektipäällikkö, olli.lipponen@metsa.fi tai p. 0206396520