Julkaistu 17.9.2021

Öljylämmityksestä luopuminen pienentää Pallas–Yllästunturin kansallispuiston hiilijalanjälkeä 45 prosenttia

Pallas–Yllästunturin kansallispuistoa palvelevaan Tunturi-Lapin luontokeskukseen ja Pallasjärven huoltokeskukseen on asennettu maalämpölaitteistot. Tekniikaltaan edistykselliset aurinkopaneelit saadaan paikallaan syyskuussa. Yhdistämällä lämmitysmenetelmät suuressa luontokeskuksessa ja omakotitaloa vastaavassa huoltokeskuksessa saadaan tietoa ympäristöystävällisempien lämmitysmenetelmien toimivuudesta arktisissa olosuhteissa.

Tunturi-Lapin luontokeskus ja Pallasjärven huoltokeskus ovat aikaisemmin lämmenneet öljyllä. Öljylämmityksestä luopuminen tarkoittaa vuosittain yli 26 300 öljylitran säästöä. Lisäksi vältetään öljyn kuljettamisesta ja varastoinnista sekä lämmitysjärjestelmän säiliöiden täyttämisestä aiheutuva ympäristöriski. Aurinkopaneelit asennetaan Tunturi-Lapissa luontokeskuksen seinään ja Pallasjärvellä huoltokeskuksen katolle.

Maa- ja aurinkolämpöön siirtymisen myötä kansallispuiston hiilijalanjälki pienenenee noin 70 tCO2e vuodessa. Metsähallitus kunnostaa myös Pallasjärven toimistotilat vuoden loppuun mennessä ja poistaa öljylämmityksen käytöstä. Se tarkoittaa 12 800 öljylitran vuosittaista lisävähennystä, joka hiilijalanjäljeksi muutettuna on noin 34 tCO2e.

Kansallispuiston hiilijalanjälki ennen muutostöitä oli 216 tCO2e vuodessa. Muutostöiden myötä kansallispuiston kaikki toimitilat lämpenevät joko maalämmöllä, aurinkoenergialla tai vihreällä sähköllä vuoden 2021 loppuun mennessä ja kansallispuiston hiilijalanjälki pienentyy 45 %.

Kansallispuiston ja alueen isojen matkailutoimijoiden Harrinivan, Safartican, Levi Ski Resortin, Hiihtokeskus Iso-Ylläksen, Cape Laplandin ja Jounin Kaupan hiilijalanjälkilaskelmat sekä toimenpide- ja investointisuunnitelmat on toteutettu Tobe Low Carbon -hankkeessa. Tobe Low Carbon hankkeen tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta, säilyttää Pallas–Yllästunturin kansallispuistossa mitattava maailman puhtain ilma tuleville sukupolville sekä luoda entistä ympäristöystävällisempi matkailuympäristö. Yrityksistä osa on jo siirtynyt vihreään sähköön ja muut toimenpiteet seuraavat perästä.

Tobe Low Carbon -hanketta (1.3.2019–31.12.2021) rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahaston 364 740 € ja Metsähallituksen Luontopalvelut 120 686 € osuudella. Kumppaniyritykset osallistuvat yhteensä 23 700 € panoksella. Valvovana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Suunnittelija Henri Arponen,Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 040 589 6554.