Julkaistu 29.11.2022

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys loppusuoralla – lausuntokierros alkaa

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma (HKS) päivitetään keväällä 2023. Sidosryhmillä on aikaa ottaa kantaa luonnokseen 16. tammikuuta saakka. HKS ohjaa Metsähallituksen toimintaa ja kansallispuiston kehittämistä.

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntokierros on alkanut, ja jatkuu tammikuun puoliväliin saakka. Nyt käynnistynyt lausuntokierros on viimeinen, sillä HKS:n päivitys on loppusuoralla, ja se pyritään saattamaan ympäristöministeriön hyväksyttäväksi kevään 2023 aikana.

Metsähallituksen hallinnoimien kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat tehdään 10–15 vuoden ajanjaksolle lainsäädännön edellyttämänä, mutta myös tarpeen niin vaatiessa.  Hoito- ja käyttösuunnitelmien avulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita.

HKS ohjaa Metsähallituksen toimintaa ja kansallispuiston kehittämistä. Se ei sido yksityisiä maanomistajia eikä kansallispuiston kävijöitä. Viranomaisten on edistettävä Natura 2000 -verkoston alueiden suojelun perusteena olevien luontotyyppien ja lajien ekologisia vaatimuksia vastaavia, niiden säilyttämiseen, lisäämiseen tai parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Hoidon ja käytön suunnitelmassa määritellään muun muassa kansallispuiston käytön vyöhykkeet, luontotyyppien ja lajiston suojelun ja hoidon periaatteet sekä palvelurakenteiden määrä ja sijainti (mm. paikoitusalueet, viitoitetut reitit, pyöräilyreitit, telttailualueet ja kämpät). Nuuksion HKS:n päivityksessä linjataan muun muassa uusista reiteistä, liikkumisrajoitusalueista ja luontomatkailun kehittämisestä alueella.

– Edellinen HKS on vuodelta 2006. Sen jälkeen olemme tehneet Nuuksiossa paljon luontotyyppien ja lajien inventointeja. Olemme nyt paremmin perillä Nuuksion luontoarvoista ja luonnonhoidon tarpeista. Nuuksio on kasvattanut suosiotaan pääkaupunkiseudun virkistyskohteena, ja pyrimmekin kehittämään Nuuksiota retkeily- ja harrastuskohteena mahdollisimman kestävästi ja alueen luontoarvot huomioiden. HKS-työssä uusia retkeilyreittejä ja -rakenteita on suunniteltu siten, ettei niiden toteuttaminen uhkaa Nuuksion luontoarvoja, kertoo erikoissuunnittelija Asko Ijäs Metsähallituksen Luontopalveluista.

Osallistaminen on tärkeä osa HKS-työtä

HKS tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa: Nuuksion HKS:n päivitystä tehtäessä on järjestetty viisi avointa yleisötilaisuutta sekä eri sidosryhmille seitsemän teematilaisuutta, joissa käsiteltiin muun muassa luontomatkailua, tapahtumien järjestämistä, maastopyöräilyä, metsästystä ja paikallisasukkaiden näkökulmia. Osallistamista tehtiin myös kaikille avoimella verkkokyselyllä.

– Nuuksiossa on runsaasti eri käyttäjäryhmiä ja tarpeita, jotka on pyritty huomioimaan tässä suunnitelmassa mahdollisimman hyvin. Eri sidosryhmät ja kumppanit ovat olleet merkittävässä roolissa suunnitelman tekemisessä ja kehittämisessä, sanoo erikoisuunnittelija Liisa Neuvonen.

HKS:n luonnos on nähtävillä verkossa ja sitä voi kommentoida 16. tammikuuta 2023 asti. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai postilla osoitteeseen Metsähallitus, PL 94, 01301 Vantaa. Lausunnoissa tulee mainita asianhallintanumero MH 8805/2022.

Saadun palautteen perusteella Metsähallitus viimeistelee suunnitelman kevään 2023 aikana. Yhteenveto palautteista, niiden vastineista ja ehdotusten pohjalta tehdyistä muutoksista liitetään hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Asko Ijäs, Metsähallitus, Luontopalvelut: asko.ijas@metsa.fi, puh. 020 6394 203

Erikoissuunnittelija Liisa Neuvonen, Metsähallitus, Luontopalvelut: liisa.neuvonen@metsa.fi, puh. 020 639 4638