Julkaistu 30.5.2023

Nautojen kesätyöt ovat alkaneet ja se on luonnolle mainio uutinen – perinnemaisemissa karja pitää umpeenkasvun kurissa

Perinnemaisemat, kuten vanhat laitumet, ovat lajistoltaan Suomen monimuotoisimpia, mutta myös katoavimpia elinympäristöjä. Valtion suojelualueilla sopimusyrittäjien karja on korvaamaton, aktiivinen luonnon monimuotoisuuden auttaja.

Porissa, Ahlaisten Mustalahdella naudat ovat päässeet edistämään luonnon monimuotoisuutta ja maiseman avoimuutta laajalla valtion ja yksityisten maanomistajien laitumella. Maanviljelijä Pasi Kuusikarin karja on mielissään.

– Laajalla laitumella laidunkarja saa toteuttaa laumaeläimen elämää ja saa liikuntaa. Ja syödä monipuolisesti heiniä ja ruohoja. Saa paistatella päivää taikka viipyä metsän siimeksessä, kertoo karjanomistaja Pasi Kuusikari.

Laiduntajat ovat tehopakkauksia luonnon monimuotoisuudelle

Reilu neljännes Suomen uhanalaisista lajeista on suoraan riippuvaisia perinnemaisemista. Laiduntajat, kuten naudat, lampaat ja hevoset pitävät yllä lajien monimuotoisuutta.

Luontotyyppien kirjo on monimuotoisen lajiston elinehto. Satakunnassa perinnemaisemia ovat erilaiset avoimet, maaperältään erilaiset niityt, harvapuustoiset hakamaat sekä metsälaitumet niin mantereella kuin saaristossakin. Mustalahdella laitumet ovat avoimia, kosteita luhtaisia rantaniittyjä, kumpareisia metsälaitumia sekä hakamaita.

Mustalahti kuuluu Pooskerin saariston Natura-alueeseen sekä Ahlaisten valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.

– Mustalahti on kiinnostava alue: se on maankohoamisen seurauksena melkein kuroutunut irti merestä. Makean veden ja vähäsuolaisen murtoveden vaihettumisvyöhyke luo erikoisen kasvillisuuden, kertoo luonnonsuojelun asiantuntija Aila Tarvainen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Vielä 1930-luvulla luhtaniityt olivat veden alla. Maakunnallisesti arvokkaalla alueella on pinta-alaa noin 115 hehtaaria.

Suojelualueet tarjoavat hyviä kesälaitumia sopimuslaiduntajille

Perinnemaisemia voidaan hoitaa ihmisen ja koneiden avulla, mutta karja on yhä paras ja kustannustehokkain tapa hoitaa laidunmaata. Valtion maille karjan tuovat paikalliset eläinten omistajat, joiden kanssa tehdään vuokrasopimus laidunalueen käytöstä.

Valtion mailla on Satakunnassa kaikkiaan 600 hehtaaria sopimuslaidunnusta ja yli 20 sopimuslaiduntajaa. Koko Suomessa Metsähallituksella on sopimuskumppaneina yli 100 tilaa.

Sopimuslaiduntajat, kuten Pasi Kuusikari, tekevät työtään maatalouden ympäristösopimusten rahoituksella.

– Norrsundin tilan suku on laiduntanut näitä maisemia jo 1700-luvulta saakka. Pikkupoikana olin isän mukana ja nyt olen hoitovastuussa sukupolvien jatkumossa. Ympäristökorvausjärjestelmässä olemme olleet heti sen voimaan tullessa maamme liityttyä EU:hun, Kuusikari kertoo.

Satakunnan alueella kunnostetaan  ja hoidetaan perinneympäristöjä niin mantereella kuin saaristossakin. Sopimuslaiduntajien pääasiallisiin tehtäviin kuuluu aitalinjojen raivaaminen ja aitaaminen sekä laiduntaminen ja laiduneläimistä huolehtiminen sekä ylläpitoraivaus. Perinneympäristökohteesta ja sen erityisarvoista riippuen alueelle voidaan asettaa tarkempia hoito-ohjeita.

Tärkeintä työtä perinneympäristöillä on luontoarvojen säilyttäminen. Samalla pidetään yllä avointa maisemaa sekä arvokasta kulttuuriperintöä.

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa nykyisillä luonnonsuojelualueilla perinneympäristöjä noin 5000 hehtaarin alalla sekä noin sadan hehtaarin alalla monikäyttömetsissä. Lisäksi Metsähallitus auttaa perinnebiotooppien hoidossa yksityisillä suojelualueilla noin 7000 hehtaarin verran.

Lisätietoja: 

Aila Tarvainen, luonnonsuojelun asiantuntija, Metsähallitus: puh. 040 6190291

Pasi Kuusikari, maanviljelijä, Ahlainen: puh. 050 5053330

Perinneympäristöjen hoito Metsähallituksessa