Julkaistu 6.5.2022

Metsähallitus polttaa nummea Mustasaaren Björköbyssä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa

Metsähallitus, paikalliset lampurit ja Björkön vapaapalokunta polttavat nummea perjantaina 6.5. yhteisvoimin Björkögrundenin saaristossa. Tarkoituksena on hoitaa nummea perinteiseen tapaan polttamalla.

Tämä perinteinen nummenhoitotapa oli ennen yleinen Björköbyssä. Toiminta on kuitenkin viime vuosikymmeninä ollut vain satunnaista, kunnes hoitomuoto elvytettiin Metsähallituksen ja paikallistahojen yhteistyönä seitsemän vuotta sitten.

Björkögrundenin saarten nummilla kasvaa pääasiassa variksenmarjaa, mustikkaa ja puolukkaa. Kataja on kuitenkin yhä enenevässä määrin alkanut levittäytyä aikaisemmin avoimille ympäristöille. Ennallistamistoimet kuten polttaminen lisäävät alueen luonnon monimuotoisuutta, ja avoin matalakasvuinen nummi säilyy maisemassa. Perinteisesti nummet poltettiin sekä laidunmaiden laadun että marjasadon parantamiseksi.

Björkögrunden kuuluu Valassaarten-Björkögrundenin vuonna 1977 perustettuun luonnonsuojelualueeseen. Alueen suuruus on noin 17 800 hehtaaria, mistä maata noin 600 hehtaaria. Alueen omistaa Björkön osakaskunta. Nummenpoltto on osa hoitosunnitelmaa, johon kuuluu noin kaksikymmentä nummea Björkögrundenilla. Toteutus on osa monivuotista, kansallista Rannikko-LIFE-hanketta.

Metsähallitus pyytää Björkögrundenin läheisyydessä polttamisen aikaan liikkuvia henkilöitä turvallisuussyistä pysyttelemään vähintään sadan metrin etäisyydellä poltettavista saarista.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Carina Järvinen, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, carina.jarvinen@metsa.fi, p. 040 574 5505.

Euroopan unionin LIFE-rahaston, Natura 2000 -alueiden ja Rannikko-LIFE-hankkeen tunnukset